Vypracovala: Mgr. Kristínová

 

 

Obehová sústava človeka je sústava, ktorá zabezpečuje prúdenie v krvných cievach.

Obehová sústava rozvádza živiny a kyslík do celého tela a zhromažďuje niektoré odpadové látky.

 

Obehovú sústavu tvoria tri zložky:

 

  • krvtelová tekutina, ktorá rozvádza látky k bunkám a späť, umožňuje prenos všetkých látok v tele,

  • miazga telová tekutina, ktorá rozvádza živiny,

  • cievykrvné cievy - preteká nimi krv,

- miazgové cievy – preteká nimi miazga,

  • srdce orgán, ktorý čerpá – pumpuje krv do všetkých častí ľudského tela.

 

Krvný obeh človeka

Zdroj: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedsomloop

 

 

Srdce

 

Srdce spolu s krvou, miazgou a cievami tvorí obehovú sústavu.

Srdce je dutý sval, ktorého úlohou je prečerpávať krv do celého tela.

Srdce je svalový orgán, ktorý neustále pracuje.

 

Hmotnosť srdca je približne 350 gramov.

V pokojnom stave sa srdce stiahne približne 70-krát za minútu.

Počas jedného sťahu vypudí do obehu približne 60 – 80 mililitrov krvi.

Špeciálny prístroj, ktorý zaznamenáva činnosť srdca sa nazýva elektrokardiograf.
Záznam činnosti srdca sa nazýva elektrokardiogram – EKG.

 

 

Stavba srdca

 

Srdce sa nachádza v hrudníkovej dutinev tzv. väzivovom vaku, ktorý nazývame osrdcovník.

Srdce je rozdelené na štyri časti dutiny.

 

Dve horné časti sa nazývajú predsiene:

  • pravá predsieň,

  • ľavá predsieň.

 

Dve dolné časti sa nazývajú komory:

  • pravá komora,

  • ľavá komora.

 

Otvorené ľudské srdce. Biele šípky naznačujú normálny tok krvi.

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Srdce_%28org%C3%A1n%29#Anat.C3.B3mia_.C4.BEudsk.C3.A9ho_srdca

 

 

Predsiene sú s komorami prepojené cípovitými chlopňami.

 

Cípovité chlopne usmerňujú prúdenie krvi, ktorá preteká srdcom.

Cípovité chlopne umožňujú prúdenie krvi len jedným smerom.

Cípovité chlopne uzavretím zabraňujú spätnému prúdeniu krvi.

 

Uzavretím chlopní vzniká búšivý zvuk – srdcové ozvy – tlkot.

 

Na povrchu srdca sa nachádzajú tepny, ktorých funkciou je vyživovať srdce. Nazývame ich vencovité tepny.