Vypracovala: Mgr. Miroslava Kristínová

Jednotlivé štáty sveta majú rôzne formy vlády a podľa toho ich delíme na:

 • štáty s republikovým zriadením,
 • konštitučné monarchie,

 • štáty so systémom národnej jednoty,

 • absolútne monarchie,

 • štáty pod vojenskou správou,

 • štáty s prechodnou vládou.


Štáty s republikovým zriadením

 

Podľa právomocí, ktoré má parlament, vláda a prezident delíme štáty s republikovým zriadením na tri skupiny:

 1. parlamentné republiky,
 2. republiky s deľbou zákonodarnej a výkonnej moci – prezidentské,
 3. parlamentno-prezidentské republiky a ostaté republiky s posilneným postavením prezidenta.


 1. Parlamentné republiky:
 • zvrchované postavenie má parlament,

 • politiku určuje vláda na čele s premiérom,

 • parlament má zákonodarnú a kontrolnú moc,

 • prezident má určité právomoci, ale prevažne reprezentuje republiku.

 

 1. Republiky s deľbou zákonodarnej a výkonnej moci (prezidentské):

 • zákonodarná aj výkonná moc sú volené a navzájom nezávislé,
 • navzájom sa kontrolujú a vyvažujú.

 

 1. Parlamentno-prezidentské republiky a ostatné republiky s posilneným postavením prezidenta:

 • vláda je závislá od prezidenta.

   


Konštitučné monarchie: