Štátny smútok vyhlasuje vláda SR, ak ide o:

a) úmrtie prezidenta SR,

b) úmrtie predsedu Národnej rady SR,

c) úmrtie predsedu vlády SR.

 

Vláda Slovenskej republiky môže vyhlásiť štátny smútok aj vtedy, ak ide o citový otras spoločnosti vyvolaný smrťou osoby s mimoriadnym vplyvom na verejný život a o vykonanie pietnej spomienky na tragicky zahynuté osoby na území alebo mimo územia Slovenskej republiky.

 

Od. 1. mája 2004 sa súčasťou vlajkovej výzdoby používanej v Slovenskej republike stala vlajka Európskej únie. Ich používanie  je upravené v „Odporúčaní Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS 204-2004/00329 z 19. apríla 2004 na používanie vlajky Európskej únie pre štátne orgány, územnú samosprávu, nimi zriadené právnické osoby a verejnoprávne inštitúcie v Slovenskej republike“, uverejnené v čiastke 6 Vestníka vlády Slovenskej republiky z 26. apríla 2004.

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vlajka eu

Vlajka Európskej únie

Zdroj fotografie: www.buyflags.eu (citované 5.10.2016)Zopakujte si:
1. Vymenujte štátne symboly.
2. Charakterizujte štátnu pečať.
3. Uveďte kedy a kde sa štátna pečať používa.
4. Čo viete o histórii vzniku štátnej hymny?
5. Kto je autorom textu štátnej hymny?


Použitá literatúra:
VAVROVÁ-MARTINSKÁ, A.: Nová maturita – náuka o spoločnosti. 1. vyd. 2005. Príroda. Bratislava. ISBN 80-07-01367-9

Štátne symboly. http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/documents/statne_symboly/statne_symboly.pdf (citované 7.10.2016)