Obyvatelia rieky Hron 
       Na brehu rieky rastú rôzne druhy tráv ako ometlina štíhla ,psiarka ,ktoré pripomínajú klasy rastúce na poli.Bezkolenec belasí zas obyčajnú trávu. Tieto rastliny obľubujú slané pôdy, ktoré sú pri tokoch. Na jar ich ozdobujú mnohé farebné kvetiny ako fiakly, púpavy, rumanček, záružlie močiarne, sedmokrásky, ktoré lálajú hmyz od včely medonosnej až po motýle. Na povaľujúcich balvanoch si rady posedia muchy , komáre, jašterice aby sa zohriali na slnku. 
      Vyššie vedľa kríkov nájdeme lipu, agát, breza, javor, topoľ, vŕba rakytová, šípová ruža, ktoré práve vyháňajú svoje výhonky. Na konároch stromov uvidíme sýkorku bielolícu, vrabce, pinku lesnú, brhlíky. Počas pobytu v prírode nás všade obklopuje vtáčí spev a ťukanie ďaťla do stromu.
      Na kmeňoch sa javí žltý povlak, ktorý sa volá lišajník. Pri koreňoch stromov sa darí hubám, ale aj hlukavke škvrnitej, ktorej kvety majú fialovú farbu. Medzi krovinami číhajú kliešte, pavúky a húsenice. 
      Ani tento suchozemský ekosystém sa nevyhol bezcitným ľuďom, ktorí svojou nevšímavosťou ničia prírodu. Aj tu nachádzam plechovky od piva, topánky pohodené do koberca vytvoreným voňavými fialkami,...
      Toto by nemalo ďalej pokračovať, ale jednotlivci nevedia vyčisťiť celú Zem, na to treba pomoc nás všetkých.