Vypracovala: Mgr. Kristínová

 

Statický opis

Statický opis môžeme nazvať aj stály alebo nemenný opis. Je to opis znakov a vlastností osoby, zvieraťa, veci alebo rastliny, ktoré sú trvalé.

 

Základné znaky statického opisu:

 • predmetom opisu je osoba, zviera, vec, rastlina, prostredie,

 • osoba, zviera, vec alebo rastlina sa opisujú v stave pokoja,

 • statický opis nemá dej,

 • vypočítavajú sa znaky a vlastnosti osoby, zvieraťa, veci alebo rastliny v určitom poradí,

 • poradie vypočítavaných znakov a vlastností nie je záväzné.

 

V statickom opise sa najviac uplatňujú:

 • podstatné mená a prídavné mená,

 • oznamovacie vety,

 • presné pomenovania a vecné prirovnania,

 • slovesá v prítomnom čase.

 

Príklad statického opisu rastliny:

Lekno biele je trváca vodná bylina. Má dlhé podzemné stonky. Zo stoniek vyrastajú nápadné veľké listy a biele kvety. Kvety majú veľkosť približne 10 – 20 centimetrov. Kvet lekna má štyri kališné listy, ktoré sú na rube zelené a na lícnej strane biele. Korunné lupienky sú usporiadané v špirále a zmenšujú sa smerom k stredu.

 

Príklad statického opisu budovy:

Je to kamenný palác, ktorý leží na hradnom vrchu. Obklopujú ho mohutné múry a vonkajšie opevnenie. Má dve brány. Pred palácom sa rozprestiera široké nádvorie. Palác má tri poschodia a štyri obranné veže. Vchádza sa doň ťažkou dubovou bránou. Uprostred paláca je vnútorné nádvorie.

 

Príklad statického opisu zvieraťa:

Svišť horský je obyvateľom tatranských kotlín. Patrí do skupiny hlodavcov. Dospelý je taký veľký ako zajac a váži tri až štyri kilogramy. Celé telo i krátke ušnice má pokryté tmavohnedou srsťou.

 

Dynamický opis

Dynamický opis môžeme nazvať aj meniaci sa opis, vyvíjajúci sa opis. Je to opis dejov, procesov či činností, ktoré sa opakujú. Typickým dynamickým opisom je opis pracovnej činnosti.

 

Základné znaky dynamického opisu:

 • predmetom opisu je dej, proces alebo činnosť, ktorá sa opakuje,

 • v opise deja, procesu či činnosti vysvetľujeme čiastkové úkony v istej postupnosti,

 • poradie opisovaných častí je záväzné.

 

V dynamickom opise sa najviac uplatňujú:

 • slovesá v 1. osobe množného čísla prítomného času,

 • slovesá v 2.osobe množného čísla rozkazovacieho spôsobu.

 

Príklad dynamického opisu, v ktorom sú uplatnené slovesá v 1. osobe množného čísla prítomného času:

Najprv vyznačíme miesto, kde chceme mať gombík. Ihlou zachytíme niť o látku, navlečieme do dierky gombíka a pretiahneme do druhej dierky. Potom striedavo zapichujeme ihlu do látky a do dierok gombíka. Dbáme na správne držanie ihly. Kolmo napichujeme aj vypichujeme.

 

Príklad dynamického opisu, v ktorom sú uplatnené slovesá v 2. osobe množného čísla rozkazovacieho spôsobu:

Pekný väčší umytý zemiak rozkrojte po šírke na polovicu. Jemné kvapôčky utrite čistou handričkou. Na plôšku zemiaka fixkou načrtniteobrys tvaru pečiatky. Ostrým nožom vyrežtepečiatku podľa nakresleného obrysu. Pred pečiatkovaním ceruzkou načrtnite na výkres jemné vodiace čiary alebo jemnú sieť.

 

Cvičenie:

Zakry si pravý stĺpec a urč, či sa jedná o statický alebo dynamický opis.

Papraď má veľké zložené listy a v pôde korene, podzemnú stonku – podzemok. Listy vyrastajú z podzemku na jar. V lete má na spodnej strane listov kôpky výtrusníc.

statický opis rastliny

V mise rozmixujeme vajcia. Pridáme majorán, strúhanku, vývar, prepasírovaný cesnak a pokrájané mäso. Podľa chuti osolíme a zahustíme strúhankou. Formu vymastíme a vysypeme hrubou múkou.

dynamický opis

Na sklo vytlačte z tuby kopček farby a rozotrite ju. Potom zoberte dve gumy a pošúchajte s nimi po skle.

dynamický opis

Pri prvom pohľade na obraz nám padne do očí biely svietnik so štyrmi sviecami. Ak sa bližšie pozrieme na krásny svietnik, zistíme, že sviečky boli použité, pretože na povrchu je roztopený vosk.

statický opis obrazu

Kôň domáci má telo pokryté krátkou srsťou rôznej farby. Na vrchnej strane krku mu vyrastá hriva. Má štíhle nohy zakončené jedným prstom s kopytom.

statický opis zvieraťa

Sadru nasypeme do plastovej misky. Za stáleho miešania ju s vodou rozrobíme na redšiu kašu. Rovnomerne ju nalejeme do pripravenej formy.

dynamický opis

Hru hrajú dvaja hráči. Každý má štyri figúrky rovnakej farby. Cieľom hry je poťahovať figúrky tak, aby sa zablokovali súperove figúrky.

dynamický opis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitá literatúra:

Krajčovičová, J. a kol.: Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2009, s. 36 – 56.

Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992, s. 43 -48.