STAROVEKÉ GRÉCKOAni jedna zo starovekých civilizácii nemala taký trvalý vplyv na Celý svet ako staroveké Grécko. Ešte aj dnes sa napodobňuje sloh Gréckych stavieb. Grécki myslitelia položili základy matematiky a vedy a kládli si otázky o živote , ktorými sa zaoberáme i dnes. Myšlienka demokracie (vlády ľudu) má svoje korene v gréckych Aténach. To isté sa vzťahuje aj na moderné divadlo a dokonca mnohé naše slová majú pôvod v gréčtine.MYKÉNY A OBDOBIE ÚPADKURodiskom najstaršej známej európskej civilizácie v oblasti Egejského mora asi pred 4000 rokmi bol ostrov Kréta. Príčinou zániku tejto civilizácie bol obrovský výbuch sopky na ostrove Théra (dnešný Santorin) približne okolo r.1500 pred n. l.Čoskoro na to vtrhli na Krétu Achájci (Mykénčania) z pevninského Grécka. Tí v celej oblasti založili mestá, ale aj ich kultúra bola rozvrátená a Grécko zažilo obdobie veľkého úpadku.KLASICKÉ GRÉCKOPostupne v Grécku vyrástli nové kvitnúce mestá a približne do obdobia okolo r. 750 pred n. l. kladieme počiatky klasického Grécka. Klasické Grécko viacero mestských štátov, z ktorých každý ma niekoľko tisíc obyvateľov. Najväčším mestským Štátom boli Atény. Spočiatku sa na vláde v mestských štátoch podieľalo niekoľko mocných príslušníkov aristokracie – bol to systém nazývaný oligarchia. Nepokoje, do ktorých vyústilo zneužívanie moci, nakoniec presvedčili ľudí, aby ustanovili vládu jednej osoby – tyrana. Jedným z najlepších tyranov v Aténach bol Solón, ktorý od r. 594 pred n. l. vykonal viaceré reformy umožňujúce popri aristokracii podiel na moci aj príslušníkom strednej triedy – obchodníkom, remeselníkom a pod. Napriek tomu nepokoje pokračovali. Napokon okolo r. 500 pred n. l. zvrhli niektoré grécke mestá svojich tyranov a nastolili vládu ľudu – demokraciu. ZLATÝ VEK ATÉNPribližne v tom istom čase napadli Grékov Peržania. Prvý perzský útok odrazili v bitke pri Maratóne r. 490 pred n. l. vstúpila perzská armáda do Atén a zničila všetky chrámy nachádzajúce sa v meste. Vďaka ďalším víťazstvám dosiahnutým na mori i na súši sa Atény pozoruhodne spamätali z úderu a mesto zažilo svoj zlatý vek. Jeho najslávnejší politik Perikles vyhlásil ohromný program prestavby mesta. Z toho obdobia pochádzajú chrámy na Akropole vrátane Partenonu. Najlepší maliari, sochári, hudobníci, spisovatelia a myslitelia z východu i západu sa v zástupoch sťahovali do Atén a podieľali sa na ich rozkvete. Neskôr Atény dvakrát padli. Najprv ich obsadili r.404 pred n. l. Sparťania a potom r.