Narodil sa 20. januara 1940 v Surovciach v rodine drobneho podnikatela. Od dvoch rokov zil v Trnave, kde vychodil zakladnu a jedenastrocnu strednu skolu. Po maturite roku 1957 studoval slovencinu a rustinu na Filologickej fakulte Vysokej skoly pedagogickej v Presove. Studium zavrsil v roku 1961 a potom nastupil na zakladnu vojensku sluzbu do Bratislavy. Po jej ukonceni dva roky ucil na ucnovskej skole v Trebisove a pat rokov na Strednej ekonomickej skole pre pracujucich v Kosiciach. V rokoch 19661968 bol zaroven externym dramaturgom cinohry Statneho divadla v Kosiciach. V roku 1969 presiel na Filozoficku fakultu Univerzity P. J. Safarika v Presove, kde posobi dodnes ako profesor na Katedre slovenskeho jazyka a literatury. V roku 1996 ziskal vedecku hodnost doktora vied o umeni (DrSc.). Byva v Kosiciach. Do literarneho diania vstupil od konca 60. rokov publikovanim poviedok, recenzii a literarnovednych studii v roznych literarnych casopisoch. Z oblasti literarnej vedy, v ktorej na materiali slovenskej i svetovej literatury skumal teoreticke problemy prozy, vydal knihy Proza a skutocnost (1982), Epicke postoje (1988), Medzi mnohoznacnostou a presnostou (1993) a Poetika prozaickeho textu (1995). V tejto praci uplatnil novu teoreticku koncepciu, orientovanu na otazky latky, temy, problemu a tvaru. Ako prozaik debutoval romanovou novelou Zobraci (1976). V knihe baladickych poviedok z dedinskeho i mestskeho prostredia Piesen o studnicnej vode (1979) vyrozpraval tragicky vyhrotene socialne pribehy z konca 19. a prvych desatroci 20. storocia. Vyznacuju sa netradicnymi tvarnymi postupmi, v ktorych sa funkcne prelinaju epicke, dramaticke a lyricke prvky vypovede. O netradicny tvorivy pristup v stylistickej i kompozicnej rovine sa pokusil aj v proze pre deti Macacia krajina (1986). Je to kniha humorne ladenych rozpravok, ktora svojou poetikou koresponduje s tvorivymi postupmi imagizmu. Romanova novela Temporalne poznamky (1993) je komorna, kritickospolocenska proza z mestskeho prostredia 70. rokov, ktore mapuje protagonista stredoskolsky ucitel prostrednictvom svojich osobnych problemov i fungovania v ucitelskom kolektive vecernej skoly.