Vypracoval: Ing. Juraj Palásthy

 

 

 

Správa súborov

 

Základnou funkciou a vlastnosťou operačného systému je práca so súbormi. Súbory môžeme považovať za informácie ukladané v počítači. Za súbor môžeme smelo považovať:

 

 • Databázu

 • Dokument

 • Tabuľku

 • Obrázok

 • Hudobnú skladbu (pesničku)

 • Video a mnoho ďalších.


 

Ich spoločnou vlastnosťou je to, že:

 

 • Sú v digitálnom formáte

 • Sú uložené na nosiči dát

 • Je možné s nimi v budúcnosti pracovať:

  •  modifikovať ich

  •  archivovať ich na rôzne nosiče údajov

  •  odosielať ich ako prílohy e-mailov

 

 

V ére sálových počítačov bol okruh súborov pomerne obmedzený len na niekoľko druhov. Preto sa tieto ukladali na vymeniteľné disky, alebo magnetické pásky. Tam stačilo, ak pracovník výpočtového strediska vedel nosič na ktorom boli údaje archivované a ten použil.

 

 

Príchodom osobných počítačov sa okrem samotných ekonomických údajov čoraz viac do popredia dostávalo spracovanie aj iných ako ekonomických údajov. Už samotná filozofia osobného počítača si vynútila zavedenie noviniek, ktoré dovtedy neboli veľmi používané. Jednalo sa hlavne o zavedenie:

 

 • Adresárov (zložiek)

 • Rôznych typov súborov

   


Už počas inštalácie si operačný systém vytvoril samostatný adresár, do ktorého si nainštaloval všetky komponenty. Tie si počas práce z tohto miesta postupne ťahal do pamäte.

 

Okrem operačného systému začali adresárovú štruktúru vo veľkom využívať a dodnes využívajú všetky softvérhausy. Takto vytvorené adresáre slúžia nielen na ukladanie programov, ale aj na ukladanie údajov rôzneho formátu. Toto prináša do počítača značný poriadok a pomerne jednoduchú orientáciu. 

Priečinky a súbory