Spoluhlásky podľa znelosti delíme na:

 

  • párové znelé,

  • párové neznelé,

  • nepárové znelé (zvučné).

 

 

Párové znelé spoluhlásky

 

Medzi párové znelé spoluhlásky patrí:

 

b, d, ď, dz, dž, g, h, v, z, ž.

 

 

Párové neznelé spoluhlásky

 

Medzi párové neznelé spoluhlásky patrí:

 

p, t, ť, c, č, k, ch, f, s, š,

 

 

Nepárové znelé spoluhlásky

 

Medzi nepárové znelé spoluhlásky patrí:

 

j, l, ĺ, ľ, m, n, ň, r, ŕ.

 

 

 

Spodobovanie spoluhlások

 

Čo je spodobovanie spoluhlások?

 

Spodobovanie je prispôsobenie výslovnosti dvoch susedných alebo blízkych hlások.

 

Pri spodobovaní hlásku inak píšeme a inak vyslovíme.

 

Príklady spodobovania:

 

Spodobovanie spoluhlásky b na spoluhlásku p – píšeme b, vyslovíme p:

urob, ozdob, dub, zub, pohrab.

 

Spodobovanie spoluhlásky d na spoluhlásku t – píšeme d, vyslovíme t:

hrad, sad, hlad, chlad, sused.

 

Spodobovanie spoluhlásky ď na spoluhlásku ť– píšeme ď, vyslovíme ť:

posaď, medveď, dážď, nalaď.

 

Spodobovanie spoluhlásky dz na spoluhlásku c – píšeme dz, vyslovíme c:

povedz, zjedz, nejedz.

 

Spodobovanie spoluhlásky na spoluhlásku č – píšeme dž, vyslovíme č:

, nehá.

 

Spodobovanie spoluhlásky g na spoluhlásku k – píšeme g, vyslovíme k:

glg, gong, mozog, archeológ, drobizg.

 

Spodobovanie spoluhlásky h na spoluhlásku ch – píšeme h, vyslovíme ch:

batoh, brloh, hloh, sneh.

 

Spodobovanie spoluhlásky v na spoluhlásku f – píšeme v, vyslovíme f:

vtedy, vták, včera, včela.

 

Spodobovanie spoluhlásky v na samohlásku u – píšeme v, vyslovíme u:

spev, hnev, odev, slivka, dievka.

 

Spodobovanie spoluhlásky z na spoluhlásku s – píšeme z, vyslovíme s:

reťaz, víťaz, nepokaz, odkaz.

 

Spodobovanie spoluhlásky ž na spoluhlásku š – píšeme ž, vyslovíme š:

jež, tiež, kaluž, muž, nebež.

 

 

K spodobovaniu môže dôjsť: