Predmet dane z tabakových výrobkov

 

Predmetom dane sú tabakové výrobky - cigarety, cigary, cigarky a tabak.:

 

  • vyrobené na daňovom území,
  • dodané na daňové územie z iného členského štátu
  • dovezené na daňové územie z tretích štátov

 

 


Oslobodenie od dane Od dane sú oslobodené tabakové výrobky, ktoré sú: