Sports – športy

Michael McCarthy, Felicity O´Dell: English Vocabulary in Use, Cambridge University Press 1999


We play all these sports.

So športmi na obrázkoch používame sloveso play. Sú to kolektívne športy, ktoré hráme spravidla s loptou.


Napr.

play football

play tennis

play basketball


Otázka:

Do you play basketball?

Yes, I do.

No, I don´t.


Rôzne časy:

am playing tennis now.

played football yesterday.



 

Michael McCarthy, Felicity O´Dell: English Vocabulary in Use, Cambridge University Press 1999


S týmito športmi používame slovesá go alebo do.