Spojka y

 

Spojka y s významom a, i sa pred slovami začínajúcimi na i–alebo hi– mení na e. Spojka y sa však nemení, ak za ňou nasleduje slovo začínajúce na hie.

y + i–, hi–  e

y + hie– → e

y + hie– → y


Napr.

Juan habla español e inglés.

Padre e hijo juegan al fútbol.

El edificio está construido de concreto y hierro.


 

Spojka o

Spojka o má dvojaký, protikladný význam:

  1. vylučovacia spojka s významom alebo

Napr.:

¿Prefieres manzanas o peras?

 

  1. priraďovacia spojka s významom čiže, teda

Napr.:

Punica granatum o granada (granátové jablko)

 

Pri preklade do slovenčiny je teda potrebné si tento dvojitý význam spojky o uvedomovať. Platí to predovšetkým pre odborné texty, kde si nemusíme byť istí, či sa jedná o dve rôzne veci alebo o dvojaké pomenovanie tej istej veci.


Spojka o sa pred slovami začínajúcimi na o- alebo ho- mení na u.

y + o-, ho– u


Napr.:

¿Sabes si Portugal está al este u oeste de España?

¿Está usted buscando mujeres u hombres para este trabajo?


Ak stojí spojka o medzi číslicami, píše sa s prízvukom, aby nemohla byť omylom považovaná za číslo nula.

Napr.:

100 ó 150 personas


 

Odporovacie spojky

  1. pero, mas, sin embargo, no obstante

Španielskymi ekvivalentmi odporovacích spojok ale, avšak, však sú predovšetkým spojky pero, mas, sin embargo, no obstante.

Pero mas môžu stáť len na začiatku vety.

Sin embargo a no obstante môžu stáť uprostred alebo na konci vety.

Napr.:

Él habla mucho, pero no escucha.

Estamos en verano, mas hace frío.