Spojené Kráľovstvo je parlamentná monarchia s demokratickou formou vlády. Kráľovná / kráľ vykonáva prevažne reprezentatívnu úlohu, je hlava štátu.Má 57,8 miliónov obyvateľov a hustota zaľudnenia je cca. 239 ob/km2. V roku 1973 sa stalo členom EÚ. Momentálne nevedie žiadnu vojnu. Menovou jednotkou vo Veľkej Británii je britská libra, ktorá má 100 pencí. Libra patrí k najsilnejším menovým jednotkám na svete. Spojené Kráľovstvo pozostáva z  Anglicka, Walesu, Škótska a Severného Írska.Najväčším mestom je hlavné mesto Londýn, ktoré má v aglomerácii viac ako 9  miliónov obyvateľov. Zaberá 1 580 km2 a nachádza sa v juhovýchodnom Anglicku, pozdĺž oboch brehov rieky Temža, 75 km nad jej ústím. Jadrom mesta je The City, kde v 1. stor. p. n. l. stála osada zvaná Llyn-din. Potom ako si ju podrobili Rimania premenovali ju na Londínium. V r. 1066 sa Londýn stal sídlom Williama Dobyvateľa, ktorý tam dal postaviť zámok Tower, jednu z najznámejších pamiatok Londýna.Glasgow je 3. najväčšie mesto Spojeného Kráľovstva, má viac ako 1 milión obyvateľov. Nachádza sa na juhozápade Škótska po oboch brehoch rieky Clyde. Je tu koncentrovaný ťažký priemysel: výroba stavebných dielcov, lodiarenský priemysel (práve tu bol skonštruovaný a začal svoju plavbu Titanic) a tiež ľahký priemysel: textilný, odevný a tabakový. V  Spojenom Kráľovstve sa ťaží hlavne ropa a zemný plyn, ktorých ložiská sa nachádzajú v Severnom mori, uhlie, železná ruda a  neželezné kovy: hliník, meď, olovo a zinok. Britské ostrovy boli osídlené už okolo roku 3 000 p.n.l. Ibermi, o čom svedčia aj dve monumentálne pamiatky v okrese Wiltshire na Salisburskej planine, Stonehenge a Avebury. Doba ľadová zanechala po sebe na britských ostrovoch veľké množstvo jazier. Najväčšie z nich je Lough Neag v  Severnom Írsku o rozlohe 296 km2 a Lough Erne (123 km2). Oveľa známejšie sú však rozlohou menšie škótske jazerá – Loch Lomont (71 km2, dlhé 33 km a široké 1,3-7 km a hlboké 200 m) a jazero Loch Ness (56 km2), známe vďaka bájnej príšere,  ktorá údajne v jeho vodách žije.Najvýznamnejšou riekou je Temža, dlhá 323 km a  splavná v dĺžke 280 km, ktorá ústi do Severného mora. Spojené Kráľovstvo od európskej pevniny oddeľuje prieliv La Manche, ktorý je na najužšom mieste – Doverská úžina, len 31 km široký. Pod správu UNESCA bolo zaradených až 18 pamiatok, nachádzajúcich sa na Britských ostrovoch, napr. Hadrianov múr. V Británii je takmer 1 000 múzeí a galérií, ktoré sú prístupné verejnosti. Ide jednak o celoštátne inštitúcie, ale aj o menšie komunálne alebo súkromné zariadenia.