Vypracovala: Mgr. Monika Koncošová

 

Spodobovanieprispôsobenie výslovnosti jednej spoluhlásky nasledujúcej spoluhláske. Spodobovanie nastáva vtedy, ak sa v reči stretnú vedľa seba dve párové spoluhlásky, znelá s neznelou, neznelá so znelou (niekedy aj so samohláskou). Pri výslovnosti sa prvá spoluhláska zvukovo prispôsobí druhej – zmení sa na svoj znelostný pár, napr. b na p, d na t,...

 

POZOR – zmena znelosti je iba vo výslovnosti, nie je v písanej podobe.

 

Rozdelenie spoluhlások podľa znelosti:

 

ZNELÉ PÁROVÉ

b, d, ď, g, dz, dž, z, ž, h, v

NEZNELÉ PÁROVÉ

p, t, ť, k, c, č, s, š, ch, f

ZNELÉ (zvučné) NEPÁROVÉ

m, n, ň, l, ĺ, ľ, r, ŕ, j

 

Spodobovanie nastáva:

 

  1. na začiatku slova – včela v/f

  2. vo vnútri slova – babka b/p

  3. na konci slova – dub d/p

 

Spodobovanie nastáva:

 

  1. znelá spoluhláska sa vysloví ako neznelá:

 

a, keď za ňou nasleduje neznelá spoluhláska alebo pauza:

 

Znelá spoluhláska + neznelá spoluhláska (pauza) = 2 neznelé spoluhlásky

 

Dub schne – dup schne

hrad padol – hrat padol

roztrhať – rostrhať

rybka – rypka

vták – fták

nadpis – natpis

z fľaše – s fľaše

loď pláva – loť pláva

rozsadiť – rossadiť

 

To isté platí aj vtedy, ak po skupine znelých párových spoluhlások nasleduje neznelá spoluhláska alebo pauza.

 

Dážď, dážď prší, drozd, drozd spieva,...

 

 

b, keď je na konci slova alebo vety:

 

Mám rád iba čerstvý chlieb. – Mám rád iba čerstvý chliep.

Nikdy nejem chlieb pred obedom. Nikdy nejem chliep pred obedom.

 

  1. neznelá spoluhláska sa vysloví ako znelá:

 

Neznelá spoluhláska + znelá spoluhláska = 2 znelé spoluhlásky

 

a, keď sa jedno slovo končí neznelou spoluhláskou a druhé sa začína znelou spoluhláskou alebo samohláskou:

 

hukot v továrni – hukod v továrni

prosba – prozba

s ružou – z ružou

plot z dreva – plod z dreva

pes alebo mačka – pez alebo mačka

pes a mačka – pez a mačka