Rozdiely medzi španielskou a latinskoamerickou španielčinou sa dajú rozdeliť na:

 

 1. Rozdiely vo výslovnosti

 

 1. Seseo

 

V latinskoamerickej španielčine sa c pred e, i alebo z vyslovuje ako španielske s. Takáto výslovnosť je obvyklá aj v niektorých častiach španielska (Kanárske ostrovy, Murcia).

 

Cazar (poľovať) čítame ako casar (oženiť).

 

 

! Poznámka: Aj napriek tomu, že prízvuk medzi jednotlivými regiónmi Latinskej Ameriky je iný, nie je prekážkou porozumenia medzi Španielmi a Hispáncami.


 

 

 1. Tvaroslovie a vetná skladba

   

 1. Rozdiely v rode podstatných mien


Mení sa rod u podstatných mien zakončených na –e alebo –or:


La/el puente (most)

La/el calor (teplo)

La/el color (farba)

La/el clima (klíma)


 

 1. Rozdiely v tvorení a v používaní množného čísla

 

U niektorých podstatných mien sa tvorí množné číslo aj pomocou koncovky –ses:


El café – los cafes (káva – kávy), el té – los teses (čaj – čaje)


 

 1. Rozdiely v používaní zámen s predložkou

 

Vo viacerých oblastiach Latinskej Ameriky sa po predložke používajú zámená yo a tú v ich základnom tvare:


A yo (mne)

A tú (tebe)

Con tú (s tebou)


 

 1. Tvorenie zdrobnenín

 

Všeobecne sa v Latinskej Amerike stretávame oveľa častejšie so zdrobneninami. Tieto sa tvoria aj od slov, kde je to v španielčine netradičné.


Diosito (bôžik)

Ahorita (o chvíľočku)


 

 

 1. Slovná zásoba


V rámci slovnej zásoby sa vyskytuje najviac rozdielov. Slovná zásoba sa skladá zo:


 1. Zdedenej španielskej slovnej zásoby.

 2. Zo slovnej zásoby vytvorenej zo španielskych jazykových prostriedkov z dôvodu adaptácie na miestne podmienky.

 3. Prepájaním s indiánskym nárečím (Aztékovia, Majovia).

 4. Prijímaním slov z iných jazykov (portugalčina, taliančina, angličtina).


 

Spomedzi najfrekventovanejších slov:


 

španielčina

 

latinskoamerická španielčina

 

slovenský preklad

 

aparcar

 

parquear

 

parkovať

 

coche

 

carro

 

auto

 

echar de menos

 

extrañar

 

byť smutno za

 

tardar

 

demorarse

 

oneskoriť sa

 

dinero

 

plata

 

peniaze

bonito, guapo

 

lindo

 

pekný

 

volante

 

timón

 

volant

 

patata

 

papa

 

zemiak

 

jubilación

 

retiro

 

dôchodok

 

piso

 

apartamento

 

byt


 

 

 1. Tykanie viacerým osobám

 

V Španielsku sa vyjadruje 2. osobou množného čísla, v Latinskej Amerike ho vyjadrujú 3. osobou množného čísla.

 

 

V Španielsku

 

V Latinskej Amerike

 

slovenský preklad

 

Vosotros podéis venir.

 

Ustedes pueden venir.

 

Vy môžete prísť.

 

¿Lo sabéis vosotros?

 

¿Ustedes lo saben?

 

Viete to?

 

Conozco a vuestro padre.

 

Conozco a su padre.

 

Poznám vášho otca.


 

V oficiálnych prejavoch je možné použiť 2. osobu množného čísla.


 

 

 1. Tykanie jednej osobe (voseo)

 

Napríklad v Argentíne, Čile a v Uruguaji sa tykanie jednej osobe nevyjadruje zámenom tú ale používa sa zámeno vos v spojení s druhou osobou množného čísla.


 

V Španielsku

 

V Latinskej Amerike

 

slovenský preklad

 

¿Tú entiendes?

 

¿Vos entendés?

 

Rozumieš?

 

¿Tienes algún trabajo?

 

¿Tenés algún trabajo?

Máš nejakú prácu?

 

 

V rozkazovacom spôsobe sa tykanie vyjadruje takto:


 

V Španielsku

 

V Latinskej Amerike

 

slovenský preklad

Haz lo que quieres hacer.

 

Hacé lo que querés hacer.

 

Rob, čo chceš robiť.

 

Dime la verdad.

 

Decíme la verdad.

 

Povedz mi pravdu.


 Zopakujte si:
Povedz ako obyvateľ Latinskej Ameriky:
Boli ste včera v kine?
Jedzte, čo chcete!
O chvíľočku prídem.

Použitá literatúra:
1. Oľga Macíková, Ľudmila Mlýnková: Manual de Español Actual I
2. Jean Chapron, Pierre Gerboin: Praktická španielska gramatika