Soli

V chemickej terminológii sú soli zlúčeniny kovu a nekovového prvku. Veľa solí sa vyskytuje v prirodzenom stave v zemskej kôre, kde v priaznivých podmienkach vytvárajú krásne kryštály. Soli majú široké možnosti využitia. Napríklad bezvodý sulfid vápenatý - pálená sadra je soľ, ktorá sa používa na ozdobné štukové prvky ako sú rímsy, pri výrobe odliatkov alebo na obväzy zlomených končatín.

Soli sú iónové zlúčeniny, to znamená, že sa skladajú z iónov (častíc s elektrickým nábojom). Väčšina solí vytvára pravidelné kryštalické štruktúry. Soli vznikajú pri nahradení vodíkových iónov v kyseline kovom. Keď napríklad reaguje kyselina chlorovodíková s hydroxidom sodným (zásada), nahradí sodík v kyseline vodíkové ióny a vzniká chlorid sodný (soľ) a voda

Chlorid sodný

Chlorid sodný je chemický názov kuchynskej soli. Je to rozpustná soľ. Koncentrovaný roztok chloridu sodného sa nazýva nálev. Chlorid sodný sa získava odparením z morskej vody alebo sa vyskytuje v čistej forme ako kamenná soľ alebo halit. Používa sa nakonzerváciu potravín a je nepostrádateľný pre život živočíchov. Je to významná surovina, ktorá s apoužíva pri výrobe kyseliny chlorovodíkovej, hydroxidu sodného a uhličitanu sodného (sóda na pranie). V zime sa používa na posyp vozoviek, pretože znižuje bod mrznutia vody a zabraňuje vzniku ľadu.


Pripojený súbor: 144_thb_b.jpg