—  Soli tvoria veľkú skupinu zlúčenín.

Chlorid sodný (NaCl) – kuchynská soľ je len jednou z nich. Medzi soli patria chemické látky, ktoré voláme:

·         Sulfidy

·         Halogenidy

·         Dusičnany

·         Sírany

·         Uhličitany

·         Fosforečnany

Ø  Sulfidy:

Zlúčeniny odvodené od sulfánu H2S

Pri zápise chemického vzorca platia rovnaké pravidlá ako pri tvorbe oxidov. Namiesto kyslíka uvedieme síru. Oxidačné číslo síry je tiež –II

Napr.: sulfid olovnatý - Pb II S –II

(galenit – minerál; geologie.vsb.cz)

               

 

sulfid arzénitý - As2 III S3 –II

 

 Soli sú odvodené od bezkyslíkatých i kyslíkatých kyselín.

Ø  Soli bezkyslíkatých kyselín nazývame halogenidy

jodid sodný – NaI

fluorid vápenatý – CaF2

Ø  Soli kyslíkatých kyselín tvoria dusičnany, sírany, uhličitany, fosforečnany 

uhličitan sodný – Na2CO3

síran horečnatý – MgSO4

Patrí sem: modrá skalica, sóda, vápenec, sadrovec, sadra...

Soli vo vode ionizujú, pričom vznikajú katióny a anióny:

NaCl + H2O     Na+ + Cl-

Soli sú zlúčeniny zložené z katiónu kovu a aniónu kyselín.

Soli sú tuhé látky, ktoré sú rôzne sfarbené:

                     

Dichroman draselný                                             Síran železnatý – zelená skalica

(www.toxicology.cz)                                                            (www.fichema.cz)

                                  

Síran mednatý – modrá skalica (topan.all.biz)

 

Charakteristické vlastnosti a použitie solí:

  • V tuhom skupenstve nevedú elektrický prúd, v tavenine či roztoku sú dobre vodiče prúdu
  • V prírode sa nachádzajú zväčša v kryštalickom stave
  • V kryštáloch sú iónové väzby – sú pevné a preto majú soli vysokú teplotu topenia a varu
  • Väčšina solí je vo vode rozpustná

 Zopakujte si:
1. Vymenujte chemické látky, ktoré patria medzi soli.
2. Ako sa nazývajú soli odvodené z bezkyslíkatých kyselín?
3. Ako sa nazývajú soli odvodené z kyslíkatých kyselín?
4. Charakterizujte základné vlastnosti solí.


Použitá literatúra:
Vicenová, H.: Chémia pre 8. Ročník základných škôl a 3. Ročník gymnázií s osemročným štúdiom. 3. vyd. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA. 2011. s. 72-75. ISBN 978-80-8091-310-6

Zdroje obrazkov:
http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/rudy/galenit.html
http://www.toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=29
http://topan.all.biz/cs/siran-mednaty-g438310
http://www.fichema.cz/ostatn-chemiklie/428-sran-eleznat---zelen-skalice-10-kg-8592861199044.html