Sodík(Na) je striebrolesklý kov s modrým nádychom. V zlúčeninách sa nachádza ako katión Na+.Je to veľmi reaktívny biogénny prvok. Je nevyhnutný pri tvorbe červených krviniek a tvorbe kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku. Do organizmu sa dostáva vďaka soli a pri jeho nedostatku môžu nastať poruchy trávenia, nízky krvný tlak a bolesti hlavy.
V prírode sa nachádza vo forme zlúčenín(2,7% v morskej vode a ako kamenná soľ).
Kovový sodík sa používa ako redukovadlo a v priemysle sa vyrába elektrolýzou z roztaveného chloridu sodného. Produktom tejto elektrolýzy je aj plynný chlór, ktorý sa využíva na chemickú syntézu.
Použitie sodíka: roztavený sodík sa využíva v jadrovej energetike, ako látka odvádzajúca teplo v svietidlách- sodíkové výbojky,svetlo vzniká elektrickým výbojom v sodíkových parách.
Zlúčeniny:
NaCl(chlorid sodný)- používa sa na prípravu jedál a na posýpanie ciest.
NaHCO3( hydrogén uhličitan sodný)- jedlá sóda, nachádza sa v kypriacom prášku.
Sodík pôsobí priaznivo pri neutralizácii žalúdočných štiav  alebo pri poleptaní kyselinou.