Slovníky

Informácie o slovách môžeme nájsť  v rôznych slovenských slovníkoch, napríklad:

  • Krátky slovník slovenského jazyka KSSJ,

  • Slovník súčasného slovenského jazyka SSSJ,

  • Pravidlá slovenského pravopisu PSP,

  • Synonymický slovník slovenčiny SSS,

  • Malý frazeologický slovník,

  • Slovník cudzích slov,

  • Elektronické slovníky.Krátky slovník slovenského jazyka – KSSJ

Krátky slovník slovenského jazyka je výkladovým slovníkom. Nájdeme v ňom vysvetlenie či výklad významov jednotlivých slov.


Slovník súčasného slovenského jazyka – SSSJ

Slovník súčasného slovenského jazyka je výkladový slovník. Vysvetľuje význam jednotlivých slov, ktoré sa používajú v súčasnosti.


Pravidlá slovenského pravopisu – PSP

Pravidlá slovenského pravopisu ponúkajú:

  • informácie o pravopise slov,

  • informácie o skloňovaní alebo časovaní slov,

  • zoznam názvov obcí na Slovensku.


Synonymický slovník slovenčiny - SSS

Synonymický slovník slovenčiny je rozsiahly slovník, ktorý obsahuje tisíce hesiel k slovám – synonymám. Nachádzajú sa v ňom synonymá - slová významovo totožné, ale aj slová významovo blízke.


Malý frazeologický slovník

Malý frazeologický slovník obsahuje informácie o význame ustálených obrazných slovných spojení. Slovník obsahuje slovenské frazeologické jednotky usporiadané podľa istých slovníkových zásad.


Slovník cudzích slov

Slovník cudzích slov obsahuje zoznam slov, ktoré sme prevzali z iných jazykov a vysvetlenie ich významu. Obsahuje niekoľko tisíc významov v súčasnosti používaných cudzích slov, citátových spojení, skratiek a značiek cudzieho pôvodu.


Elektronické slovníky

Elektronické slovníky ponúkajú informácie o slovách v elektronickej podobe. Môžeme ich nájsť na internete (http://slovník.juls,savba.sk/). Obsahujú napríklad informácie o priezviskách.


 

 

Neutrálne a citovo zafarbené slová

 

Neutrálne slová

Neutrálne slová sú slová, ktorými pomenúvame predmety, vlastnosti, deje a pritom nevyjadrujeme svoj citový vzťah k nim.