Otestuj sa v riešení štandardných slovných úloh. Riešenia nájdeš pod príkladmi.

 

1. Príklad

Na dvore boli sliepky a zajace. Spolu mali 22 hláv a 54 nôh.

Koľko bolo sliepok a koľko zajacov?

 

2. Príklad

Na jednom konci priamej ulice je obchod, na druhom kino. Pred obchodom aj pred kinom stojí strom. Na celej ulici je v rovnakých vzdialenostiach od seba zasadených 11 stromov. Keby zasadili o 3 stromy viac, boli by vzdialenosti medzi stromami o 12 m kratšie.

Aká je vzdialnosť obchodu a kina?

 

3. Príklad

Janka a Danka mali spolu 125 slnečnicových semienok. Pri jedení bola Jana šikovnejšia a zjedla o 13 semienok viac. Posledných 6 semienok dali papagájovi.

Koľko semienok zjedla Jana a koľko Dana?

 

4. Príklad

Súčet troch čísel je 140. Štvornásobok druhého čísla je o 4 menší ako prvé číslo a dvojnásobok druhého čísla je o 4 väčší ako tretie číslo.

Aké sú to čísla?

 

5. Príklad

Na prvej kope je 12 000 ton uhlia, na druhej 2 200 ton. Z prvej kopy odvezú každý deň 80 ton, na druhú privezú 60 ton.

Za koľko dní bude na oboch kopách rovnaké množstvo uhlia? Koľko ton to bude?

 

6. Príklad

Štyria kamaráti nazbierali 9,25 kg liečivých rastlín. Dano nazbieral dvakrát toľko ako Paľo, Tibor o 0,35 kg viac ako Dano, Števo o 0,1 kg menej ako Paľo.

Koľko kilogramov liečivých rastlín nazbieral každý?

 

7. Príklad

Trojciferné číslo má na mieste jednotiek číslicu 7. Ak premiestnime prvú cifru na koniec tohto čísla, dostaneme číslo o 585 väčšie.

Aké je pôvodné číslo?

 

8. Príklad

Vodojem sa naplní prvým prítokom za 40 hodín, druhým za 30 hodín, tretím za 60 hodín.

Za koľko hodín sa vodojem naplní do troch štvrtín, ak budú všetky 3 prítoky otvorené?

 

 

Riešenia:

1. Príklad

Na dvore bolo 17 sliepok a 5 zajacov.

 

2. Príklad

Vzdialenosť obchodu od kina je 520 metrov.

 

3. Príklad

Dana zjedla 53 semienok, Jana 66 semienok.

 

4. Príklad

Sú to čísla 84, 20 a 36.

 

5. Príklad

Za 70 dní bude na každej kope 6 400 ton uhlia.

 

6. Príklad

Paľo nazbieral 1,5 kg, Dano 3 kg, Tibor 3,35 kg a Števo 1,4 kg.

 

7. Príklad

Pôvodné číslo je 287.

 

8. Príklad

Ak budú všetky tri prítoky otvorené, vodojem sa naplní do troch štvrtín za 10 hodín.

 

 

Použitá literatúra:

Hrdina Ľ. - Kosper F. - Maxian, M.: Matematika v príkladoch. Bratislava: SPN, Prvé vydanie, 2010.

Koreňová L.: Zvládni prijímacie skúšky z matematiky na stredné školy - ľahšie a úspešnejšie. Bratislava: AKTUELL, 2007.