V slovných úlohách o pohybe budeme používať fyzikálne veličiny a ich označenia: ØDráha rovnomerného pohybu – s ØRýchlosť rovnomerného pohybu – v ØČas trvania rovnomerného pohybu – t Dva objekty sa pohybujú po dráhe oproti sebe. Na dráhu vyrazia súčasne  Platí:Na dráhe sú obidva objekty rovnaký čas. Celková dráha, ktorú objekty prešli, sa rovná súčtu jednotlivých dráh. 1. úloha – dve telesá idú proti sebe rôznymi rýchlosťami v1, v2 - pohyb začína v tom istom čase. Za aký čas t sa stretnú? Ako ďaleko od A? Pre konkrétne hodnoty rýchlostí v1 = 82km/h; v2 = 62 km/h               a dráhu s = 108km. s1 = v1.t = 82 t s2= v2 .t = 62 t s2= v2 .t = 62 t v1t + v2t  = s 82t + 62t = 108        144t = 108 s1 = 82.0,75        s1 = 61,5 km s2 = 62.0,75        s2 = 46,5 km 46,5 + 61,5 = 108 Teraz skúste sami:O pol deviatej ráno vyšla kolóna vozidiel rýchlosťou 20 km/h. O 9.00 za ňou vyšlo osobné auto rýchlosťou 60 km/h. Koľko km prejde auto, kým dobehne kolónu?