Zámená : zameňujeme osoby,veci (Lukáš(meno) - on)

Slovesá: určujú činnosť (pracuje,píše)

Podstatné mená : určujú veci, delíme na :

          -vlastné (Andrea,Bratislava...)

          -všeobecné (pero, ruka)

Prídavné mená : určujú vlastností osôb, vecí (špinavý,vynikajúci)

Predložky : pomáhajú pred slovami (s, na, z, k)

Príslovky: určujú miesto(M), čas(Č), spôsob(S), príčinu(P)... ...príklady ´: M - doma,vonku, Č - zajtra, dnes, S- dobre, zle, P - lebo prší...