Sloveso je plnovýznamový slovný druh. Pomenúva činnosť, spôsob bytia alebo stav podstatného mena existujúci v čase:

 

 

 

Maria gioca con le bambole.

Mária sa hrá s bábikami.

Troveremo una soluzione.

Nájdeme riešenie.

Sperava che andasse tutto bene.

Dúfal, že všetko dobre dopadne.


 

Tak ako v slovenčine, tak aj v taliančine má každá osoba, čas a slovesný spôsob svoj slovesný tvar. Tento tvar určujeme časovaním slovesa.

Sloveso sa vždy skladá z dvoch častí:

  1. Koreň slovesa (radice):
    Koreň je vždy nemenný (výnimku tvoria nepravidelné slovesá) a určuje význam slovesa. Koreň je tá časť slova, ktorá nám ostane po odtrhnutí koncovky slovesa v neurčitku; čiže po odtrhnutí koncovky -ARE, -ERE alebo –IRE:

 

 

 

PIANGERE

plakať

PIANGO

plačem

HANNO PIANTO

plakali  1. Koncovka slovesa (desinenza):

Koncovka, na rozdiel od koreňa, je vždy premenlivá. Pripája sa ku koreňu slovesa a pomocou nej sa vyjdruje slovesný spôsob, čas, číslo a osoba slovesa:


 

 

PIANGE

plače

PIANSI

plakal som

PIANGERÀ

bude plakať

PIANGEREMMO

plakali by sme

CHE NOI PIANGIAMO

(že) by sme plakali (prítomný konjuktív)

CHE LUI PIANGESSE

(že) by plakal (minulý konjuktív)V taliančine existujú dva typy slovies: