Ir - ísť, viezť sa, chodiť

Sloveso ir je nepravidelné. Skloňuje sa nasledovne:

 

 

prítomný čas oznamovacieho spôsobu

(yo) voy

(tú) vas

(él, ella, Ud.) va

 


Napr.:

Voy al teatro. Idem do divadla.

¿A dónde vamos? Kam ideme?

Mi hermana va de compras. Moja sestra ide na nákupy.

Va a casa de su padre. Ide k otcovi.

¿Vais con nosotros al cine? Idete s nami do kina?

Después de la cena mis primos van de paseo.

Po večeri moji bratranci idú na prechádzku.


 

Väzba ir + a + infinitív

Táto väzba slúži na vyjadrenie dejov, ktoré sa uskutočnia v blízkej budúcnosti. V bežnej hovorovej španielčiny často nahrádza budúci čas.


 

IR

v príslušnom tvare

+

A

+

infinitív

významového slovesa


Napr.:

Voy a salir contigo. Pôjdem s tebou (von).

Vas a trabajar el domingo, ¿no? V nedeľu pracuješ, nie?

Va a llover esta tarde. Popoludní bude pršať.

Vamos a ver una exposición. Pôjdeme sa pozrieť na jednu výstavu.


Sloveso ir označujepohyb akýmkoľvek smerom. V otázkach typu „Ideš, pôjdeš s ním, s ňou, s nimi?“ sa používa sloveso ir a vyjadrujeme ním odchod.

Napr.:

¿Vas con él?

¿Vas con ella?

¿Vas con ellos?


Sloveso ir sa používa aj s nasledujúcimi vetnými konštrukciami:

ir bien slušať (komu)

ir bien (de salud) byť zdravý

ir más despacio spomaliť (krok)


ir a ísť do, dochádzať (kam), vydávať sa (kam)

ir a los alcances ísť v pätách

ir a buscar ísť po

ir a la cama ukladať sa (k spánku)

ir a la casa ísť k

ir a pasear/ ir de paseo ísť na prechádzku


¿Cómo le va? Ako sa Vám vodí?

¡qué va! Ale čo! Kdeže (by)

va mejorando vodí, darí sa mu lepšie (chorému)

a eso voy o to mi ide

¡vamos! hajde, teda poďme

ya voy veď už idem

¡vaya! ale choď!

¡que le vaya bien! majte sa dobre

ir y venir chodiť sem tam, prechádzať, stále sa zaoberať niečím


ir por ísť po (niekoho)

ir sobre/ ir tras ísť za niekým, sledovať

ir a ver/ ir a ver de visita ísť na návštevu


ir de ísť z

ir de compras ísť na nákup

ir de prisa utekať, ponáhľať sa

ir de regreso a vracať sa (do)


ir en coche ísť autom, viezť sa

ir en contra (de) ísť proti

ir en tren ísť vlakom

ir por la izquierda ísť po ľavej strane


 

Podstatné meno el ir (chôdza)

Napr.:

el ir y venir chodenie sem tam


 

Irse – brať sa, odísť, ísť preč, odchádzať (preč)

Sloveso ir má aj zvratnú formu, kedy sa k neurčitku pridáva zvratné zámeno se – irse, ktoré sa píše pred vyskloňovaným slovesom ir.


Prítomný čas oznamovacieho spôsobu

yo

él, ella, Ud.

nos

os

ellos, ellas, Uds.


Iné príklady použitia slovesa irse:

irse terminando chýliť sa

irse arruinando upadať

¡vete! marš, prac sa

se me va la cabeza točí sa mi hlavaZopakujte si:
1. Vyskloňuj sloveso ir v prítomnom čase.
2. Čo vyjadruje väzba ir + a + infinitív?
3. Vyskloňuj sloveso irse v prítomnom čase.

Použitá literatúra:
LLORET IVORA, E. M. et al. 2011. ¡Nos vemos! Barcelona: Difusión, 2011. 253 s. ISBN 978-84-8443-787-1