Pri slovesách končiacich na –uir sa medzi –u a nasledujúce –a, -o alebo –e vkladá –y. K tejto zmene dochádza v prítomnom čase oznamovacieho spôsobu, v konjuktíve prítomného času a v rozkazovacom spôsobe.


Okrem toho v jednoduchom perfekte, v konjuktíve imperfekta a v gerundiu sa neprízvučné –i medzi dvoma samohláskami píše ako –y.


Construir

 

 

 

 

prítomný čas oznamovacieho spôsobu

construyo

construimos

construyes

construís

construye

construyen

konjuktív prítomného času

construya

construyamos

construyas

construyáis

construya

construyan

jednoduché perfektum

construí

construimos

construiste

construisteis

construyó

construyeron

konjuktív imperfekta

costruyera/ -ese

construyéramos/-ésemos

construyeras/-eses

construyerais/-eseis

costruyera/ -ese

construyeron/-esen

rozkazovací spôsob

Ø

construyamos

construye

construid

(Vd.) construya

(Vs.) construyan

gerundium

construyendo


Ako construir sa časujú slovesá:

 

atribuir

concluir

constituir

constribuir

destruir

disminuir

distribuir

excluir

huir

incluir

sustituir


 

Nepravidelné slovesá so zmenou -e → -i

 

Pri slovesách typu pedir sa kmeňové –e mení na –i.

Táto zmena sa objavuje:

  • v prítomnom čase oznamovacieho spôsobu,

  • v konjuktíve,

  • v jednoduchom perfekte,

  • v konjuktíve imperfekta,

  • v rozkazovacom spôsobe

  • v gerundiu.