Sloveso GUADUARSE a jeho väzby

 

Význam slovesa graduarse = získať titul, vzdelanie, absolvovať-školu, univerzitu, kurz.

 

 

V spomínaných významoch má sloveso rôzne väzby s rôznymi predložkami:

 

 1. V spojení s predložkou EN

 • Takéto spojenie predložky so slovesom využívame vtedy, keď chceme uviesť odbor/zameranie štúdia:

   

Mi hermana es médica y se graduó en Medicina en Praga.

(Moja sestra je lekárka a absolvovala medicínu v Prahe.)


De pequeña quería ser médica, pero luego se graduó en Matemáticas.

(Keď som bola malá chcela som byť lekárkou, ale potom som vyštudovala matematiku.)

 

 

 1. V spojení s predložkou POR

 • Toto spojenie predložky so slovesom používame vtedy, keď chceme konkretizovať na akej škole/inštitúcii bol titul získaný:

   

Para ser el médico se graduó por la Universidad Carolina en Praga.

(Aby bol lekár, vyštudoval na Karlovej Univerzite v Prahe.)


Para ser el economista hay que graduarse por ejemplo por la Universidad de Economía en Bratislava.

(Aby si sa stal ekonómom, je potrebné vyštudovať napríklad Ekonomickú Univerzitu v Bratislave.)

 

 

 • Pokiaľ neudávame názov školy a uvádzame len miesto, používa sa predložka EN:

 

Me gradué en Bratislava.

(Vyštudoval som v Bratislave.)

 

 

 1. V spojení s predložkou DE

 • Takéto spojenie sa využíva vtedy, ak chceme označiť titul, alebo povolanie, na ktoré oprávňuje titul:

   

Me gradué de médica en la Facultad de Medicina.

(Stala som sa lekárkou na Lekárskej fakulte.)


Mi novio se graduó de arquitecto en la Universidad Técnica.

(Môj snúbenec vyštudoval za architekta na Technickej univerzite.) 

S predložkami POR a EN má väzby aj sloveso LICENCIARSE:


Se licenció en Farmacia.

(Získal titul magistra farmácie.)


Me licencié por/en la Facultad de la Sanidad Pública.

(Absolvoval som Fakultu verejného zdravotníctva.)


 

 

Sloveso PONERSE + prídavné meno

 

Toto sloveso v spojení s prídavným menom najčastejšie vyjadruje zmenu stavu. Označujeme ho ako „stavové sloveso“.

 

Me puse nerviosa de tí.

(Znervóznela som z teba.)


Siempre se puse histérica.

(Vždy ostane hysterická.)


Todos los bebés se ponen muy contentos cuando ven a su mamá.

(Všetky bábätká sa ukľudnia, keď vidia svoju mamu.)


Me pongo muy contenta cuando es un día soleado.

(Som veľmi spokojná, keď je slnečný deň.)


A veces se pone verde de envidia cuando no le gusta algo.

(Niekedy ozelenie od nenávisti, keď sa jej niečo nepáči.)


 

Takéto spojenie má v španielčine oveľa širšie uplatnenie na aké sme zvyknutí v slovenčine. Jeho slovenské ekvivalenty sú rôzne a nie vždy môžeme použiť slovesá, ktoré vyjadrujú zmenu stavu:


Se puso roja de vergüenza.

(Očervenela od hanby.)


A partir de ese momento se puso incómoda.

(Od tej chvíle sa cítila nepríjemne.)


Se pone muy nerviosa cuando tiene que escribir examen.

(Veľmi znervóznie keď musí písať test.)

 

 

 • Ako podmet môžeme v takýchto vetách uviesť aj to, čo spôsobilo zmenu stavu:

 

Muchas horas de trabajo bastante duro la había puesto incómoda.

(Po mnohých hodinách dosť ťažkej práce sa cítila nepríjemne.)


El desorden en mi cuarto le pone nerviosa a mi madre.

(Neporiadok v mojej izbe znervózňuje moju mamu.)

 Zopakujte si:
Študoval som v Kanade aby som sa stal lekárom.
Je vyštudovaný chirurg.
Pracuje ako advokát.
Vždy sa nahnevám, keď vidím neporiadok v kuchyni.

Použitá literatúra:
1. Oľga Macíková, Ľudmila Mlýnková: Manual de Español Actual I y II
2. Jana Lenghardtová: Španielčina 1, 2