3 Esta      Estan

- použiva sa pri hovorení prechodných vlastnosí, pri určovaní polohy na nejakom mieste

Pr.: Ahora está contento - Teraz je spokojný
       El bolígrafo está en la mesa - Pero je na stole !!

3)HABER :

používa sa iba v tretej osobe Sg - HAY
                  
pri určovaní miesta nejakého predmetu

Pr.: En la mesa hay un bolígrafo - Na lavici je pero

!! Po slovese haber vždy nasleduje neurčitý člen Un/Una !!