V španielčine sa používajú tri slovesá byť - a to Ser, Estar a Haber. Každé používame pri iných situáciách.

1) SER :

1  Soy      Somos
2  Eres     Sois
3  Es        Son

- používa sa pri hovorení stálych vlastnosí a javov, pri povolaniach, dňoch , mesiacoch

Pr.: Hoy es lunes - Dnes je pondelok
       Es profesor  -  Je profesor
       Es alto y gordo - Je vysoký a tučný

2) ESTAR :

1 Estoy    Estamos