Slovesá sú slová, ktoré pomenúvajú, čo osoby, zvieratá a veci robia alebo čo sa s nimi deje.

Slovesá teda vyjadrujú:

 • činnosť – keď niekto niečo koná,

 • stav niekoho, niečoho.


Medzi slovesá, ktoré vyjadrujú činnosť, patrí napríklad slovo:

 

utekať, čítať, rúbať, spytovať sa, kuť, sprevádzať, variť, kradnúť, nakupovať.


Medzi slovesá, ktoré vyjadrujú stav, patrí napríklad slovo:

 

rásť, dozrievať, blednúť, chorľavieť, šedivieť, červenieť, kvitnúť, vädnúť, vyzdravieť.Slovesný čas

 

Slovesný čas môže byť:

 • prítomný,

 • minulý,

 • budúci.


Prítomný čas slovesa vyjadruje dej, ktorý prebieha v momente prehovoru.

Príklady prítomného času slovies:

 

 • volám, pracuje, číta, kopú, rozdeľujeme, vládnu, kričí, oblieka sa, športujú.


Minulý čas slovesa vyjadruje dej, ktorý sa uskutočnil pred momentom prehovoru.

Príklady minulého času slovies:

 

 • zavolal som, vypracoval, čítala, kopali, rozdelili sme, vládli, zakričal, obliekla sa, športovali.


Budúci čas slovesa vyjadruje dej, ktorý nasleduje po momente prehovoru.

 

Príklady budúceho času slovies:

 

 • budem volať, bude pracovať, bude čítať, budú kopať, budeme rozdeľovať, budú vládnuť, bude kričať, bude sa obliekať, budú športovať.

 

Číslo slovies

 

Slovesá môžu byť vyjadrené:

 • v jednotnom čísle, napríklad volám, píšeš, poľuje,

 • v množnom čísle, napríklad voláme, píšete, poľujú.


Osoba slovies

 

Slovesá môžu byť vyjadrené:

 • v 1. osobe,

 • v 2. osobe,

 • v 3. osobe.


Napríklad:

 

 

Sloveso: lietať
Jednotné číslo
Množné číslo
Prítomný čas
 1. osoba
lietam
lietame
 1. osoba
lietaš
lietate
 1. osoba
lieta
lietajú
Minulý čas
 1. osoba
lietal som
lietali sme
 1. osoba
lietal si
lietali ste
 1. osoba
lietal, lietala, lietalo
lietali
Budúci čas
 1. osoba
budem lietať
budeme lietať
 1. osoba
budeš lietať
budete lietať
 1. osoba
bude lietať
budú lietať

 

 

Zapamätaj si:

Pri časovaní slovies vo všetkých ohýbacích príponách píšeme mäkké i, í.

 

Napríklad:

 • varím, varíme, budeme variť, varili, urobiť, urobíme, urobili.

 Zopakujte si:
Čo sú slovesá?
Povedz niekoľko príkladov slovies, ktoré pomenúvajú činnosť.
Povedz niekoľko príkladov slovies, ktoré pomenúvajú stav.
Čo vyjadruje prítomný, minulý, budúci čas slovesa?
Vyčasuj sloveso pracovať v prítomnom, minulom a budúcom čase.

Použitá literatúra:
Krajčovičová - Keselová: Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2010, s. 113 - 115.
Péteryová O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992, 144 s.Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992. 144 s.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.