SLOVENSKO V 20.STOROČÍ
Slovensko vstúpilo do 20.storočia ako anonymná "neodkliata" krajina.
Nenájdeme ju na nijakej dobovej mape. Vtedy ešte neexistovali jej hranice. Od roku 1000 bolo Slovensko súčasťou Uhorského kráľovstva.