Slovensko počas vlády Anjouovcov

 

1. Karol Róbert

- Zaviedol množstvo progresívnych zákonov.

- Zaviedol peňažnú daň.

- Za jeho vlády podporoval baníctvo, čo viedlo k jeho rozmachu. Ťažilo sa najmä striebro, meď a zlato.

- Rozvoj hutníctva, výstavba vodných mlynov. Nastalo malé priemyselné „boom“.

- Rozvoj miest, najmä Košíc a Žilina.

 

2. Ľudovít Veľký

- Bol uhorským, český a poľským kráľom.

- Na území dnešnej SR sa konali stretnutia týchto troch krajín.

- Počas jedného, ktoré bolo v Trnave Ľudovít zomrel na mor.

 

3. Mária

- Prvá kráľovná v Uhorsku. Jej muž bol (nižšie).

 

4. Žigmund Luxemburský

- V r. 1381 bitka pri Kosorom poli. Turci vs. Srbi, ktorí prehrali.

- Srbsko bolo obsadené Turkami.

- Uhorsko malo za suseda Turecka. Za následok to malo turecké nájazdy.

- Žigmund bol aj Nemeckým cisárom.

- Viedol aj vojny v Nemecku proti niektorým kniežatám.

- Vojnu viedol aj s Poľskom.

- V bitke pri Greenvalde Žigmund prehral, čo malo za následok, že Poľsko ostalo samostatné.

- 1437 bitka s Hustimi. Pôžička od Poľska na vojnu proti nim. Požičať si musel, pretože predošlé vojny odčerpali zo kráľovskej pokladnice peniaze.

 

5. Ladislav Pohrobok

- Až do jeho 18. roku za neho vládli regenti.

- Keď mal 18 rokov bol otrávený.

 

6. Matej Korvín

- Bol veľmi obľúbený.

- Mal veľké ambície. Chcel byť nemeckým cisárom.

- Vojnu viedol s Rakúskom a Českom.

- Hlavné mesto – Viedeň.

- Zmenil systém vyberania daní. Zaviedol tzv. „daň od komína“.

- Oženil sa s Taliankou Beatrice. Tá priniesla aj so sprievodom, ktorý priniesol renesanciu, chceli založiť univerzitu.

- Založenie Univerzity Istropolitana v Bratislave.

- Fungovala iba 20 rokov, pretože jej riaditelia sa spolčili proti Korvínovi a akadémia zanikla.

 

Jagelovci

 

7. Ladislav a Ľudovít

- Vyznačovali sa slabou vládou.

- Za ich vlády početné proti feudálne povstania.

- 1514 – Dóžovo povstanie.

- 1525-1526 banícke ovstanie.

- 1526 bitka pri Moháči. Ľudovít umiera.

- Po roku 1526 sa Uhorsko rozpadá.