Slovenská politika v období maďarizácie. V 80.-90.rokoch 19.st. došlo k bnoveniu polotickej aktivity. Slovenskí politici sa zúčastnili volieb. Takisto tu boli viaceré pokusy zorganizovať ľudové zhromaždenia, tak hľadali pomoc zo zahraničia. Vedúce postavenie mala Slovenská národná strana. Oni nadväzovali na memorandum a starú školu. V tomto období vychádzali Slovesnké pohľady a Národné noviny. Predseda:Matúš Dula ; tajomník: J.G.Tajovský. V 1911 predložila memorandum, kt. obsahom boli jazykové a školské požiadavky. V máji 1914 v Budapešti SNS zorganizovala poradu všetkých politických prúdov. Cieľ=lepšie zorganizovať slov.politický život a vytvoriť slovenskú národnú radu. Politické prúdy na Sk: 1. katolícke hnutie-snažilo sa podnietiť katolíkov-ľudové krídlo spolupráca s maďarskou stranou Néppárt. Vedúca osobnosť v tomto prípade: Andrej Hlinka-zakladal spolky a družstvá. Na propagáciu použil Katolícke noviny a sformovali sa pred 1.sv.vojnou. Chcel na základe katolíckeho učenie bez spoločenských konfliktov vymaniť ľud zo sociálneho útlaku. Potom to boli po 2. hlasisiti- organiz. podľa časopisu Hlas. Predstavitelia mladej inteligencie študujúcej v Prahe-Vavro Šrobár, Blaho a Houdek. Aktívne spolky Detvan a Tatran. Kritizovali vedenie SNS-poukazovali na pasivitu, konzervatizmus a cárofilstvo. Vplyv na skupinu mal T.G.Masaryk. Po 3.ľudové agrárne hnutie na čele s Milanom Hodžom, kt. aktivizoval slovenských roľníkov. Tlačový orgán bol vtedy Slovenský týždenník. Pôsobil vrámci SNS ale čiastočne formuloval aj svoj program. Pred 1.sv.vojnou sa začal orientovať na politiku Františka Ferdinanda, kt. presadzoval belvedársku politiku. Vidíme tu snahu prebudovať dualistický štát na krajinu založenú na národnostnej federácii. Sociálnodemokratická strana- združovala roľníkov. Slovenská sociálnodemokratická strana-slovenské robotnícke noviny, hlasovacie právo, slobota tlače,zrušiť stále vojsko,vzdelávanie, zrovnoprávnenie žien a 8-hodinový pracovný čas. Minister školstva Aponi 1907 zákonom obmedzil vyučovanie v materinskej reči-žiaci do 4.roč.ľudovej školy museli ovládať maďarčinu. Došlo aj k černovskej tragédii: na jeseň 1907 občanie nechceli aby posviacku nového rímskokatolíckeho kostola vykonal cudzí kňaz ale ich rodák A.Hlinka, keď sa vzbúrili ružomberský slúžny dal rozkaz strieľať-zabitých 15 ľudí->pobúrilo to verejnosť na Slovensku aj v USA, zastali sa Slovákov aj William Seton Watson či Bjornstjerne Bjornson. Vplyv na rozvoj česko-slovenskej spolupráce mal T.G.Masaryk. Československá jednota-upevňovala českú a slovenskú vzájomnosť .