• Slová podľa dobového výskytu delíme na : staré a nové.

Staré
delíme na : historizmy: groš, dereš.
                            archaizmy: mravy, silospyt.
                            zastarané slová: gánok bukréta.
Nové - teda neologizmy: video, čip

  • Slová podľa pôvodu delíme na: domáce slová a slová cudzieho pôvodu

Domáce slová:
dom, dcéra, zrno, kopyto...
Slová cudzieho pôvodu ešte rozdeľujeme na: zdomácnené, internacionalizmy a cudzie.
Zdomácnené : sú tie, ktoré sa prispôsobili nášmu jazyku: bufet, fľaša, lampa, kurz..
Internacionalizmy: sú slová, ktoré vznikli najmä zo základov gréckych a latinských slov, ale používajú sa aj v iných jazykoch: autobus, akcia, hygiena...
Cudzie: sú tie, ktoré v slovenčine ešte stále nepociťujeme ako "svoje" : sci-fi, show, nóbl, miss...