Slnečnú sústavu tvorí centrálna hviezda (Slnko) a telesá, ktoré obiehajú okolo nej. Je to deväť planét a ich 61 doteraz známych mesiacov, ďalej asteroidy, kométy a meteoroidy.

Slnečná sústava obsahuje aj medziplanetárny plyn a prach.

Planéty patria do dvoch skupín:

1. štyri malé skalnaté planéty blízko Slnka (Merkúr, Venuša, Zem a Mars).

2. štyri planéty nachádzajúce sa ďalej od Slnka. Sú to plynní obri (Jupiter, Saturn, Urán a Neptún).

Pluto nepatrí do týchto skupín. Je to veľmi malá, pevná a ľadová planéta.
Okrem krátkeho časového úseku, keď sa pohybuje vo vnútri dráhy Neptúna, je najvzdialenejšou planétou slnečnej sústavy. Rozhodnutie na kongrese IAU z dňa 24.8.2006 vylúčilo Pluto zo sústavy planét.


Väčšina telies sa pohybuje okolo Slnka po eliptických dráhach v úzkom disku okolo roviny rovníka Slnka. Všetky planéty obiehajú okolo Slnka v tom istom smere (pri pohľade zhora je to proti smeru hodinových ručičiek) a všetky, okrem Venuše, Uránu, sa otáčajú okolo vlastnej osi týmto smerom. Mesiace sa pri obehu okolo svojich planét otáčajú aj okolo vlastnej osi.

Celá slnečná sústava obieha okolo stredu našej Galaxie, Mliečnej cesty.

PLANÉTY

MERKÚR - malá kamenistá planéta s priemerom 4900 km, obiehajúca okolo Slnka vo vzdialenosti 58 miliónov kilometrov. Teplota na jej povrchu vystupuje a 400 stupňov C a klesá na –170 C. Aj keď je najbližšie pri Slnku nieje najteplejší lebo nemá atmosféru. Nemá žiadne mesiace.

VENUŠA - je to najteplejšia a najjasnejšia planéta. Je to najbližšia planéta zemi. Jej povrch tvoria horniny. Má priemernú povrchovú teplotu 480 stupňov C. Je trochu menšia ako Zem. Nemá žiadne mesiace a má atmosféru.

ZEM – Zem je treťou planétou v poradí od Slnka. Je to doposiaľ jediné teleso vo vesmíre, o ktorom vieme, že je na ňom život. 71% povrchu tvorí voda. Je vzdialená od Slnka 149 600 000km. Vo vnútri je Zem veľmi aktívna. Okolo slnka obehne za 365 dní a 6 hodín. Okolo svojej osi sa otočí za 23 hodín a 56 minút. Má jeden mesiac, ktorý sa volá Mesiac.

MARS(červená planéta) - je to menšia planéta obiehajúca okolo Slnka. Jeho povrch má červenú farbu. Má priemernú teplotu –23 stuňov C a dva mesiace. Okolo Slnka obehne za 687 dní. Okolo svojej osi sa otočí za 24 hodín a 37 minút.

JUPITER(kráľ planét) -je to najväčšia planéta našej slnečnej sústavy je vzdialený od slnka 778 300 000 km. Slnko obíde za 11 rokov a 10 mesiacov. Okolo svojej osi sa otočí za 9 hodín a 50 minút. Jeho priemerná teplota je –150 stupňov C. Má 16 mesiacov.

SATURN- podobá sa na Jupiter, má veľké prstence. Má najviac mesiacov, 22. Jeho priemerná teplota je -180 stupňov C. Okolo svojej osi sa otočí za 10 hodín a 39 minút. Okolo slnka obehne za 29 rokov a 6 mesiacov. Saturn má spomedzi všetkých planét najmenšiu hustotu. Je ľahší ako voda, má iba 0,7 násobok jej hustoty.

URÁN - je to plynná planéta, 4 krát väčšia ako Zem, má priemernú teplotu -214 stupňov C. Urán obehne okolo Slnka zhruba raz za 84 rokov. Má 15 mesiacov. Veľkosťou aj zložením patrí Urán medzi veľké planéty, spolu s Jupiterom, Saturnom a Neptúnom.

 NEPTÚN - je to plynná planéta, 4 krát väčšia ako Zem, priemernú teplotu má -220 stupňov C. Neptún je ôsma planéta od Slnka. Podľa veľkosti je štvrtý, hneď za Uránom, ale je od neho hmotnejší. Neptún má okolo seba prstence. Sú veľmi nevýrazné a tenké.