Drahý oslávenec, milí hostia, dovoľte mi povedať pár slov. Dnes je deň s veľkým D. Je to výnimočný deň, lebo sme sa stretli v kruhu najbližších, aby sme si pripomenuli krásne spomienky, ktoré sú zachytené len na fotografiách. Práve tieto spomienky vyčarujú nejeden úsmev na tvári, ale aj ligotajúce sa slzy v očiach. Jednoducho...prebúdzajú tie najkrajšie city.

     Zázračné slovíčko „ďakujem“ je vyjadrením za všetko dobré a pozitívne, čo človek urobí. A práve v tento deň by som sa chcela, Tebe – ocko poďakovať : za vedomosti, ktoré si mi odovzdal, za to, ako si ma vychoval, stál pri mne v dobrom i v zlom, za pomoc a podporu, ktorú mi stále poskytuješ. Nie je to ľahké povedať za čo všetko sa chcem poďakovať, ale viem, že to najhlavnejšie som povedala.

     Ocko, zdá sa Ti, že tieto roky prebehli kozmickou rýchlosťou? Nie! Ubehlo presných päťdesiat rokov a ty sa snažíš robiť v živote všetko tak, aby si bol spokojný a tiež, aby bolo spokojná tvoja rodina. Ale nie vždy sa to dá.

     Otec, Teba by som mohla prirovnať k lodi. Je veľká mohutná a silná. Unáša ju prúd vody, Teba prúd života a napriek mnohým prekážkam dosiahne svoj vytúžený cieľ, po ktorom tak úpenlivo túži. Loď už preplávala obrovský kus života, ale ktosi mi našepkal, že ju ďalší obrovský kusisko ešte len čaká. Tak jej prajem „šťastnú plavbu“!

     Na záver Vám všetkým prajem, aby ste prežili toľko príjemných chvíľ, koľko som ich ja prežila so svojím ockom.