Látky delíme na: pevné 
                            kvapalné
                            plynné
Niektoré látky za určitých podmienok sa môžu zmenit.
Napríklad:  z pevnej na kvapalnú
                   z kvapalnej na plynnú .....