Vypracovala: Juráková Beata

 

 

Energia je tajomná sila všade okolo nás, ktorú síce nevidíme, ale všetci ju potrebujeme a denne používame. Energia má schopnosť konať prácu, produkovať teplo alebo pohyb. Energiu používame na svietenie, varenie, vykurovanie alebo ochladzovanie budov, poháňa spotrebiče a dopravné prostriedky.

 

 

Druhy energií

 

Rozoznávame veľa druhov energií, z ktorých najznámejšie sú mechanická energia, tepelná energia, elektrická energia, magnetická energia, jadrová energia (atómová energia), slnečná energia, vodná energia, veterná energia, parná energia, svalová energia a iné.

 

veterná energia

Zdroj:http://img.cas.sk/img/4/article/450283_elektrika-elektrina-elektricka-energia-energie-elektricky-stlp-atomova-elektraren-jaslovske-bohunice.jpg


vodná energia

Zdroj:http://www.magimaxclub.net/index.php?s=zaujimavosti/energia


elektrická energia

  

Zdroje energií

 

Zdroje energie sú rôzne: neobnoviteľné zdroje energie - fosílne palivo (uhlie, ropa, zemný plyn), jadrové palivo (urán) obnoviteľné zdroje energie (voda, vietor, slnko, drevo), a aj jedlo. Nevýhodouuhlia, ropy, zemného plynu a jadrového paliva sú:

- problém uskladnenia a spracovaniajadrového paliva

- znečistenie životného prostredia a klimatické zmeny

- skleníkové plyny a nárast teploty na Zemi

- kyslé dažde zo síry

- odlesňovaniezemný plyn

Zdroj:http://www.magimaxclub.net/index.php?&s=zaujimavosti/energia2&PHPSESSID=mkspqjk4cv9btn28li9vdiou20


uhlie

Zdroj:http://www.magimaxclub.net/index.php?&s=zaujimavosti/energia2&PHPSESSID=mkspqjk4cv9btn28li9vdiou20

 

ropa

Zdroj:http://www.magimaxclub.net/index.php?&s=zaujimavosti/energia2&PHPSESSID=mkspqjk4cv9btn28li9vdiou20

 

 

Obnoviteľné zdroje energie

 

Obnoviteľné zdroje energie sú nádejou pre budúcnosť, pretože zdroje fosílnych palív sú obmedzené – odhaduje sa, žeuhlie vystačií na 224 rokov, ropa na 40 rokov a zemný plyn na 64 rokov. Medzi obnoviteľné zdroje energie patria: slnečné žiarenie, biomasa (zvyšky rastlín a živočíchov, slama, olej, bioplyn atď.), vodná, veterná, geotermálna (horúce pramene) a slnečná energia. Výhodou obnoviteľných zdrojov energie je to, že nahrádzajú fosílne palivá a takmer vôbec neznečisťujú prírodu.Biomasa

Zdroj:http://www.greenprojekt.sk/biomasa.html

 

 

Slnečná (solárna) energia

 

Slnko je jediným zdrojom energie, na ktorý sa ľudstvo môže úplne spoľahnúť už milióny rokov. Na jeho povrchu je teplota 6000°C. Slnečná energia nám dokáže poskytnúť všetko, čo od energie požadujeme - elektrinu, teplo a svetlo, ale aj palivo na prevádzku ekologicky čistých automobilov. Množstvo slnečného žiarenia dopadajúce na Zem za jeden rok je až 20 tisíc krát väčšie, ako je celosvetová spotreba energie. Na zachytávanie slnečného žiarenia slúžia slnečné elektrárnea solárne panely. Prvá slnečná elektráreň bola postavená vo Francúzsku v roku 1969. Slnečná elektráreň nepotrebuje komín – nevzniká žiadny prach, dym ani popolček. Slnečná energia je 100% ekologická a vôbec neznečisťuje prostredie.

 

Druhy slnečného žiarenia

Zdroj:http://nd03.jxs.cz/807/459/6e5cd8bf85_63774131_o2.jpg


Slnečná elektráreň solárne panely

Zdroj:http://www.magimaxclub.net/index.php?s=zaujimavosti/energia

 

 

Vodná energia

 

Vodu využívajú ľudia od nepamäti ako zdroj obživy a čistoty, ale aj ako zdroj energie. Keď bolo vynájdené vodné koleso s lopatkami, začala sa vodná energia využívať na pohon mlynov, píl či obrábacích strojov. Neskôr vznikli prvé vodné elektrárne. Pri vodnej energii sa pohyb vody využíva na pohon strojov alebo na výrobu elektriny. Vodné elektrárne vyrábajú asi 20 % všetkej elektriny na svete. Na výrobu elektriny môže slúžiť aj príboj - pohyb vĺn mora hore a dolu.


 

Veterná energia

 

Využívanie sily vetra je staré niekoľko tisíc rokov. Plachetnice, staré viac ako 5000 rokov pochádzajú z Egypta. Najstaršie mlyny poháňané vetrom pochádzajú z dnešného Afganistanu a sú staré viac ako 2700 rokov. Tieto zariadenia sa bežne využívali na mletie obilia aj v iných častiach sveta. V stredoveku sa rozšírilo využívanie veterných mlynov predovšetkým v Holandsku, ešte predtým sa však objavili v Taliansku, Francúzku, Španielsku a aj v Anglicku. Táto energia je príťažlivá aj dnes, pretože jej využívanie neprodukuje žiadne odpady, neznečisťuje ovzdušie a nemá negatívny vplyv na zdravie ľudí. Na Slovensku máme tri veterné elektrárne. Veterné elektrárne dnes využíva takmer 70 krajín sveta.

 

Veterný mlyn 

Zdroj:http://www.windpower.sk/articles/374/374_n_1.jpg


Staroveká plachetnica

Zdroj:http://www.gamepark.cz/vyvoj_plachetnic_189316.htm


 

Parná energia

 

V 18. storočí sa začala v anglicku priemyselná revolúcia. Základnym druhom energie sa stala parná energia. Para sa vyrábala zohrievaním vody na 100°C. Pre obdobie pary boli dôležité suroviny - voda, uhlie a železná ruda. Vynálezom, ktorý spustil priemyselnú revolúciu bol zdokonalený parný strojškótskeho vynálezcu Jamesa Watta.


 

Elektrická energia

 

Vynálezom 19. storočia sa stala elektrická energia (elektrina), ktorá sa využíva v rozličných odvetviach hospodárstva dodnes. Vďaka vynálezu žiarovky vynálezcu T. A. Edisona sa začala využívať na svietenie, postupne sa stala pohonom pre elektrospotrebiče a rôzne zariadenia. Získava sa v elektrárňach -zariadeniach, ktoré umožňujú premenu určitej formy energie na elektrickú energiu. Podľa spôsobu premeny energie elektrárne delíme na:

tepelné – výroba elektriny z uhlia

vodnévýroba elektriny z vody

veternévýroba elektriny z vetra

geotermálnevýroba elektriny z horúcich prameňov a plynov

slnečnévýroba elektriny zo slnečného žiarenia

atómové/jadrové – výroba elektriny z jadrového paliva (uránu)Wattov parný stroj

Zdroj:http://i.pravda.sk/07/083/sksph/P171d3836_ParnyStroj.jpg


Edisonov vynález - žiarovka

Zdroj:http://farm3.static.flickr.com/2025/1896135709_e13f516a37.jpg


 

Jadrová energia

 

Jadrová energia alebo atómová energia je energia uvoľnená pri jadrovej reakcii, presnejšie pri štiepení atómových jadier. Prejavuje sa okrem iného ako tepelná energia. Využíva sa na výrobu elektriny v jadrových elektrárňach, ale bohužiaľ aj na výrobu nebezpečných jadrových zbraní.

 

 

Ekologické problémy

 

Využívanie energie prináša problémy so znečistením prostredia a spôsobuje zmeny prostredianapr. globálne otepľovanie. Preto najdôležitejším krokom človeka je získavať energiu čo najšetrnejšími spôsobmi, aby sa krajina narušovala čo najmenej, a spotrebovávať len toľko energie, ktoré je naozaj nevyhnutne nutné a neplytvať prírodnými zdrojmi.

 

 

Úlohy:

1. Čo je energia?

2. Aké druhy energie poznáš?

3. Čo sú to obnoviteľné zdroje energie a aké majú výhody?

4. Aké druhy elektrární poznáš, z čoho sa v nich vyrába elektrina?

 

Použitá literatúra:

1. Daniš, M. a Kratochvíl, V.: Stretnutie s minulosťou, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 1999

2. Rogers, K. a kol.: Školská encyklopédia – Čo by som mal vedieť o svete okolo nás, Viktoria print, Košice 2005

ww.slideshare.net/.../biomasa-ako-zdroj-energie


 

Obrazové materiály:

 

http://www.magimaxclub.net/index.php?s=zaujimavosti/energia

 

http://img.cas.sk/img/4/article/450283_elektrika-elektrina-elektricka-energia-energie-elektricky-stlp-atomova-elektraren-jaslovske-bohunice.jpg

 

http://www.magimaxclub.net/index.php?&s=zaujimavosti/energia2&PHPSESSID=mkspqjk4cv9btn28li9vdiou20

http://www.greenprojekt.sk/biomasa.html

 

http://www.windpower.sk/articles/374/374_n_1.jpghttp://www.gamepark.cz/vyvoj_plachetnic_189316.htm

 

http://i.pravda.sk/07/083/sksph/P171d3836_ParnyStroj.jpghttp://farm3.static.flickr.com/2025/1896135709_e13f516a37.jpg