• skracovanie slov je jedným zo spôsobov tvorenia slov

  • existujú dva druhy skracovania: skratky a skratkové slová

  • skratky vznikajú:

zo začiatočných písmen jedného slova, napr. Dr.- Doktor

zo združeného pomenovania (Initialwörter), napr. PKW [pe:ka:ve:], UNO [uno]

 

 

  • skratkové slová (Kurzwörter) vznikajú vynechaním:

prvej časti slova: der Schirm/ der Regenschirm

druhej časti slova: die Uni/ die Universität

stredu slova: das Motel/ das Motorhotel

 

 

  • skratkové slová vznikajú spojením začiatočného písmena so slovom: die U-Bahn, die S-Bahn, das U-Boot

  • skratky a skratkové slová používame napr. v inzerátoch, pri písaní sms správ, pri písaní na sociálnych sieťach

 

Abkürzungen in den Anzeigen:
4–ZW, 86 m2, Kü., Bd., ZH, Blk., 5. St., Gar., Miete 750 € + NK

 

 

Meinke – Immobilien, T. 56 76 99
4–Zimmerwohnung, 86 m2, Küche, Bad, Zentralheizung, Balkon, 5. Stock, Garage, Miete 750 € + Nebenkosten
Rathke – Immobilien, Telefonnummer: 357971


 

Abkürzungen in den SMS:
mSch BIALZHA Q8 waudi ikd

 

mein Schatz bin allein zu Hause komm um acht warte auf dich ich küsse dich

 

 

 

Andere oft verwendete Abkürzungen:

a. D. – auβer Dienst (mimo služby, služobne neprítomný)

ADAC- Allgemeiner Deutscher Automobil Club (Nemecký automotoklub)

AG – Aktiengesellschaft (akciová spoločnosť)

BRD- Bundesrepublik Deutschland (Spolková republika Nemecko)

bzgl.- bezüglich (čo sa týka)

bzw.- beziehungsweise (resp. prípadne)

°C Grad Celsius (stupeň Celzia)

ca – circa (cca- približne)

d.h.- das heiβt (to znamená)