školstvo slovenska sa sústreduje predovšetkým tých večších miest ako napríklad Bratislava Košice ale i Zilina Bánská Bystrica. montálne na sloveských základných školách prebieha reforma školstva ktorá v sebe zahna mnoho pozitzývných vecí pre náš mozog ale zase negitývných pre našu lenivosť. no i tak s tým nič nerabomíme iba ak prekonáme našu lenivosť a budeme splnať požiadavky reformi. žiaci šiesteho a piateho ročníka sa podlá reformi musia učiť dva cudzie jaziky čo je na jednú strenu dobre pretože budú vzdelaný a na druhú stranu chýbajú učitelia cudzich jazykov pretože v dnešnej dobe sa na slovensku vyučuje hlvne anglický jazyk. čo spôsobuje že menej lusdí sa učí naprklad po francúsky či talianský a tým pádom není ani dostatok učitelo na vyučovanie druhého jazyka okrem angličtiny. na mnohých školách chýba hodina slušneho správania pretože deti sú také aké sú a potom je s nimi tažké niečo robiť či nebodaj niečo ich učiť. ´mnohé mestá na slovensku majú budť malo stredných škôl alebo vôbec žiadné. preto ľudia večšinou cestujú za školou bud do zahraničia alebo do iného mesta vníká tu akési velké stahovanie národov večšína ludí ide do ameriky a anglická a tý chudobnejšia do inýh miet na slovensku napriklád Bratislava košice .