Vypracovala: PaedDr. Jana Hanesová

 

 

Prídavné mená v nemčine tak ako aj v slovenčine môžeme stupňovať a skloňovať. Skloňovať môžeme i tvary prídavných mien vzniknuté stupňovaním. Prídavné mená v prívlastku majú v 2. a 3. stupni rovnaké koncovky ako prídavné mená v prvom stupni, teda v ich základnom tvare.

 

Pred 2. stupňom môže stáť určitý aj neurčitý člen, pred 3. stupňom iba určitý člen.

 

Napr.:

2. stupeň

Der kleinere Schüler heißt Claus. - Ten menší žiak sa volá Klaus.

Ein kleinere Schüler hat das gesagt. - Nejaký menší žiak to povedal.

3. stupeň

Der liebste Freund meines Vaters heißt Paul. - Najmilší priateľ môjho otca sa volá Pavol.

 

Skloňovanie prídavného mena v 2. stupni po člene určitom

 

Jednotné číslo

Pád

Mužský rod

Ženský rod

Stredný rod

1. pád

der kleinere Mann

die kleinere Frau

das kleinere Kind

2. pád

des kleineren Mannes

der kleineren Frau

des kleineren Kindes

3. pád

dem kleineren Mann

der kleineren Frau

dem kleineren Kind

4. pád

den kleineren Mann

die kleinere Frau

das kleinere Kind

 

Množné číslo je rovnaké pre všetky tri rody

Pád

Množné číslo

1. pád

die kleineren Männer, Frauen, Kinder

2. pád

der kleineren Männer, Frauen, Kinder

3. pád

den kleineren Männern, Frauen, Kindern

4. pád

die kleineren Männer, Frauen, Kinder

 

Skloňovanie prídavného mena v 2. stupni po člene neurčitom

 

Jednotné číslo:

Pád

Mužský rod

Ženský rod

Stredný rod

1. pád

ein kleinerer Mann

eine kleinere Frau

ein kleineres Kind

2. pád

eines kleineren Mannes

einer kleineren Frau

eines kleineren Kindes

3. pád

einem kleineren Mann

einer kleineren Frau

einem kleineren Kind

4. pád

einen kleineren Mann

eine kleinere Frau

ein kleineres Kind

 

Množné číslo:

Pád

Množné číslo

1. pád

kleinere Männer Frauen Kinder

2. pád

kleinerer Männer Frauen Kinder

3. pád

kleineren Männern Frauen Kindern

4. pád

kleinere Männer Frauen Kinder

 

Skloňovanie prídavného mena v 3. stupni

 

Jednotné číslo:

Pád

Mužský rod

Ženský rod

Stredný rod

1. pád

der kleinste Mann

die kleinste Frau

das kleinste Kind

2. pád

des kleinsten Mannes

der kleinsten Frau

des kleinsten Kindes

3. pád

dem kleinsten Mann

der kleinsten Frau

dem kleinsten Kind

4. pád

den kleinsten Mann

die kleinste Frau

das kleinste Kind

 

Množné číslo:

Pád

Množné číslo

1. pád

die kleinsten Männer Frauen Kinder

2. pád

der kleinsten Männer Frauen Kinder

3. pád

den kleinsten Männern Frauen Kindern

4. pád

die kleinsten Männer Frauen Kinder

 

Rovnako ako v slovenčine sa aj v nemčine používa absolútny superlatív (tzv. elatív) na vyjadrenie vysokého stupňa vlastnosti. Často sa používa bez člena. Vysoký stupeň vlastnosti bez prirovnania možno vyjadriť aj skladaním slov napr. wunderschön.

 

Stupňovať môžeme v nemčine aj príčastia vo funkcii prídavného mena napr. der bedeutendste Tag.

 

V zložených príčastiach s dicht- a hoch- sa stupňuje len 1. časť zloženého slova napr. das dichtestbevölkerte Land (najhustejšie osídlená krajina)

 

Tvary stupňovaných prídavných mien v prívlastku sa nelíšia od tvarov stupňovaných prídavných mien v prísudku. V prívlastku sa však stupňované prídavné mená skloňujú a musia sa s podstatným menom zhodovať v rode, čísle a páde.

 

Kontrolne otázky:

1. Môžeme v nemčine skloňovať tvary prídavných mien, ktoré vznikli stupňovaním?

2. Ako skloňujeme prídavné mená v 2. stupni po člene určitom?

3. Ako skloňujeme prídavné mená v 3. stupni?

4. Uveďte príklad podstatného mena mužského rodu v datíve rozvitého prídavným menom v 3. stupni!

5. Ktorá časť zloženého príčastia s dicht- a hoch- sa stupňuje?

 

Použitá literatúra:

  • Príručná gramatika nemčiny.

  • Zmaturuj s nemeckého jazyka

  • Themen neu 2