Skejbording alebo hovorovo skejt (angl. skateboarding) je umenie jazdenia a akrobacie na skateboarde. Človek, ktorý používa skejtbord sa nazýva skejtbordista alebo skejter (angl. skateboarder, skater). Skejtbording sa niekedy v médiách prezentuje ako extrémny šport, forma umenia, koníček, alebo spôsob premiestňovania. Technika skejtbordingu sa formovala a bola ovplyvňovaná počas dlhšieho obdobia viacerými osobnosťami. Roku 2002 organizácia na športový prieskum American Sports Data zistila, že na celom svete je 12,5 milióna skejtbordistov. 80 % z nich bolo vo vekovej kategórii pod 18 rokov a 74% z nich boli mužského pohlavia. Skejtboarding je relatívne moderný šport, ktorý vznikol zo snahy o „surfovanie po chodníku“ v Kalifornii v 50. rokoch. Kľúčový trik skejtbordistov nazvaný „ollie“ vznikol až koncom 70. rokov 20. storočia.