Termoska je jeden z malých zázrakov, ktorými fyzika spríjemňuje náš bežný život. Keď si v zime beriete na lyžovačku horúci čaj, dávate ho do termosky, lebo tam zostane horúci skoro celý deň. V obyčajnej fľaši by bol horúci čaj už po hodine studený. Aby ľudia vynašli termosku, museli spoznať všetky spôsoby, ktorými sa šíri teplo z miesta na miesto. Až potom mohli začať premýšľať, ako v termoske šíreniu tepla zabrániť.

 


 

Pokus


Pomôcky: malá kovová lyžička, malá lyžička z plastu, drevená špajdľa s dĺžkou 13 cm, oceľový klinec približne 13 cm dlhý, pásik polystyrénu 13 cm dlhý, nádoba, horúca voda


Fyzika pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc., doc. RNDr. Václav Koubek, CSc., Mgr. Milada Maťašovská, Mgr. Ľubica Morková


 

Postup:

 

a) Nalej do nádoby horúcu vodu a ponor do nej predmety uvedené v pomôckach. Časť z nich vyčnieva z vody.

 

b) Nechaj predmety vo vode aspoň 1 minútu.

 

c) Postupne chytaj predmety vyčnievajúce z vody a porovnaj ich teplotu dotykom. Ktoré predmety sa zohriali viac? Urob si zápis do zošita.

 

d) Vyber každý predmet z vody a chyť ho najprv na konci, ktorý bol ponorený vo vode. Potom ho chyť na opačnom konci, ktorý z vody vyčnieval. Poznač si predmety s najväčším rozdielom medzi teplotami.

 Z horúcej vody sa teplo šírilo na predmety tak, že boli s vodou v priamom kontakte. Tento spôsob šírenia tepla nazývame vedenie tepla a látky vieme rozdeliť na dobré vodiče tepla a zlé vodiče tepla.


  1. Rozdeľ látky, s ktorými si pracoval, na dobré vodiče tepla a zlé vodiče tepla.

  2. Kde sa v živote využívajú látky, ktoré dobre vedú teplo?

  3. Kde sa v živote využívajú látky, ktoré zle vedú teplo?

     


 

Predovšetkým kovy (meď, oceľ), sú dobrými vodičmi tepla. Odborne sa nazývajú tepelné vodiče. V našom pokuse sa koniec kovovej lyžičky vyčnievajúci z vody zakrátko zohrial. Čo sa deje v látkach pri vedení tepla?

 

http://website.lineone.net/~wickfiz/conduct.htm


 

Častice vody sa neustále neusporiadane pohybujú a pri zvyšovaní teploty sa pohybujú rýchlejšie. Pri nárazoch na povrch kovovej lyžičky ponorenej vo vode, viac rozkmitajú častice kovu, z ktorého je lyžička vyrobená. Častice kovu rýchlejšie kmitajúce na tých miestach, ktoré majú vyššiu teplotu, postupne rozkmitávajú častice v miestach s nižšou teplotou. Tak prebieha vedenie tepla v pevných látkach.

 

Látky ako drevo, sklo alebo plasty sú zlými vodičmi tepla. Odborne sa nazývajú tepelné izolanty. Predmety z uvedených látok môžeme nechať v horúcej vode dlhší čas, a keď ich chytíme na konci vyčnievajúcom z vody, nepopália nás. Príkladom je drevená vareška, ktorou miešame horúce jedlo a nepopáli nás. Postupné odovzdávanie kmitavého pohybu prebieha v tepelných izolantoch veľmi pomaly.


 

Z akých látok sú vyrobené jednotlivé časti panvice a prečo?

 

http://janetteart.sk/riad%20foto/N524.html


 

Voda a vzduch sa tiež označujú za zlé vodiče tepla. Ak skúmavku držíme nad kahanom tak, že sa voda v nej zohrieva pri hladine, začne v zohrievanej časti vrieť. Na dne skúmavky však voda zostáva oveľa chladnejšia.

 

Fyzika pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc., doc. RNDr. Václav Koubek, CSc., Mgr. Milada Maťašovská, Mgr. Ľubica Morková


 

To, že vzduch je zlým vodičom tepla, využívajú napríklad zvieratá. Srsť alebo perie vytvárajú viacero vrstiev, medzi ktorými je vzduch. Preto teplo, ktoré produkuje ich telo, neuniká cez vrstvy vzduchu do okolia tak ľahko.

 

  http://fotky.sme.sk/fotka/71704/vtak

 


Iný spôsob šírenia tepla je prúdenie vzduchu, ktorý sa zohrieva od teplej pece či radiátora. Teplý vzduch má menšiu hustotu ako studený vzduch. Zohriaty vzduch preto stúpa smerom hore a na jeho miesto sa dostáva studený vzduch. Postupne sa prúdením vzduch v miestnosti zohrieva.

 

http://www.ecoheatsystems.co.uk/floor-heating.html