A) Vyberte, ktorý koniec oceľovej tyče je studený, a ktorý horúci. Vysvetlite, podľa čoho si sa tak rozhodli.

 

Vypracovala: Mgr. Monika Andrejovská

 

Odpoveď: Studený je zelený koniec tyče a horúci je fialový koniec tyče. Dĺžka šípky pri častici znázorňuje rýchlosť jej pohybu a rýchlejšie sa pohybujú častice pri vyššej teplote.

 

 

 

B) Ktorý pokus by ste urobili, aby ste ukázali, že zohrievaním sa pohyb častíc v látkach zrýchľuje? Vysvetlite, prečo ste si vybrali ten pokus.

 

http://www.stockpodium.com/en/image-photo-8858598/Herbal-Tea-bag-diffusing-into-a-glass-mug-of-hot-water/

 

Luhovanie čaju v teplej a v studenej vode.

 

 

Fyzika pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc., doc. RNDr. Václav Koubek, CSc., Mgr. Milada Maťašovská, Mgr. Ľubica Morková

 

Ponorenie predmetov z rôznych látok do teplej vody.

 

Odpoveď: Luhovanie čaju v teplej a studenej vode. V teplej vode sa čaj vyluhuje viac ako v studenej. Častice horúcej vody sa pohybujú rýchlejšie a preto sa viac zmiešajú s časticami čaju.

 

 

 

C) Prečo je panvica vyrobená z kovu, ale rúčka na panvici je z plastu?

http://janetteart.sk/riad%20foto/N524.html

 

Odpoveď: Látky rozdeľujeme na dobré vodiče tepla a zlé vodiče tepla. Na panvici pečieme, preto chcem, aby bola rýchlo horúca. Preto je panvica vyrobená z dobrého vodiča tepla – kovu. Rúčku panvice však chceme udržať v ruke, nechceme aby bola horúca. Preto je rúčka panvice vyrobená z tepelného izolantu – plastu.

 

 

 

D) Prečo perie a srsť udržiavajú teplo zvieratám?

 

http://fotky.sme.sk/fotka/71704/vtak

 

Odpoveď: Medzi perím a srsťou je viacero vrstiev vzduchu a vzduch je zlý vodič tepla. Teplo cez vzduch neuniká tak ľahko do okolia.

 

 

 

E) Akým spôsobom sa šíri teplo na nasledujúcom obrázku? Vysvetlite, ako to funguje.

 

http://www.ecoheatsystems.co.uk/floor-heating.html

 

Odpoveď: Teplo sa v izbe šíri z radiátora prúdením vzduchu. Teplý vzduch stúpa nahor a na jeho miesto prúdi studený vzduch, ktorý sa potom pri radiátore zohreje.

 

 

 

F) Na nasledujúcom obrázku označte tri spôsoby šírenia tepla.

 

http://www.g9toengineering.com/resources/heattransfer.htm

 

Odpoveď:


http://www.g9toengineering.com/resources/heattransfer.htm

 

 

 

G) Prečo je výhodné, aby bol povrch nádoby v termoske zrkadlovo lesklý?

 

http://scienceuniverse101.blogspot.sk/2012/02/radiant-heat-useful-applications-of.html

 

Odpoveď: Zrkadlovo lesklý povrch bráni šíreniu tepla žiarením.

 

 

 

H) Odhadnite výslednú teplotu vody v pohári C. Vysvetlite, ako ste robili odhad.

 

http://scienceprojectideasforkids.com/2010/temperature-heat-energy-transfer/

 

Odpoveď: Výslednú teplotu vody odhadujeme na 50°C. Zmiešavame približne rovnaké množstvá vody, a vtedy vieme ľahko odhadnúť výslednú teplotu ako aritmetický priemer začiatočných teplôt vody 40 + 60 = 100, 100:2 = 50.

 

 

 

I) Doplňte: Teplo môže odovzdať vždy len .............. teleso. Teplo môže prijať vždy len ........... teleso.

 

http://www.topky.sk/cl/13/105618/Otuzovanie-zabrani-nachladnutiu

 

Odpoveď: Teplo môže odovzdať vždy len teplejšie teleso. Teplo môže prijať vždy len chladnejšie teleso.

 

 

 

J) Ponoríme horúci kovový predmet do studenej vody rovnakej hmotnosti. Ktorá látka zmení viac teplotu?

 

https://www.theimagefile.com/?Action=VF&id=3856867850

 

Odpoveď: Viac zmení teplotu kov, až napríklad o 50°C. Voda vtedy zmení teplotu len napríklad o 5°C.

 

 

 

K) Pozrite sa na graf a povedzte, ktorý kov zmenil najmenej svoju teplotu. Podľa čoho ste to zistili?


Fyzika pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc., doc. RNDr. Václav Koubek, CSc., Mgr. Milada Maťašovská, Mgr. Ľubica Morková

 

Odpoveď: Najmenej zmenil teplotu hliník, lebo jeho graf je najnižšie.

 

 

 

L) Ako moria a oceány ovplyvňujú klímu vo svojom okolí? Prečo je to tak?

 

http://www.novalja.sk/chorvatsko/letoviska/letovisko-ostrov-dugi-otok-sali/dugi-otok-sali-plaze-a-okoli/

 

Odpoveď: Pri mori sa teplota vzduchu nemení tak rýchlo, ani o tak veľa stupňov, ako vo vnútrozemí. Voda sa pomaly zohrieva, ale aj pomaly ochladzuje.

 
Zopakujte si:
1. Akými spôsobmi sa šíri teplo? Uveďte aj príklad.
2. Porovnajte pohyb častíc v studenom a horúcom čaji. Uveďte aj pokus.
3. Aká je výsledná teplota vody zmiešanej z rovnakého množstva vody teploty 70°C a vody teploty 30°C?
4. Ako moria a oceány ovplyvňujú klímu vo svojom okolí? Prečo je to tak?

Použitá literatúra:
Fyzika pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc., doc. RNDr. Václav Koubek, CSc., Mgr. Milada Maťašovská, Mgr. Ľubica Morková

Zdroje obrazkov:
Fyzika pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc., doc. RNDr. Václav Koubek, CSc., Mgr. Milada Maťašovská, Mgr. Ľubica Morková
http://www.stockpodium.com/en/image-photo-8858598/Herbal-Tea-bag-diffusing-into-a-glass-mug-of-hot-water/
http://janetteart.sk/riad%20foto/N524.html
http://fotky.sme.sk/fotka/71704/vtak
http://www.ecoheatsystems.co.uk/floor-heating.html
http://www.g9toengineering.com/resources/heattransfer.htm
http://scienceuniverse101.blogspot.sk/2012/02/radiant-heat-useful-applications-of.html
http://scienceprojectideasforkids.com/2010/temperature-heat-energy-transfer/
http://www.topky.sk/cl/13/105618/Otuzovanie-zabrani-nachladnutiu
https://www.theimagefile.com/?Action=VF&id=3856867850
http://www.novalja.sk/chorvatsko/letoviska/letovisko-ostrov-dugi-otok-sali/dugi-otok-sali-plaze-a-okoli/