Sily

Sila je akýkoľvek tlak alebo ťah pôsobiaci na teleso. Keď zdvíhate teleso, pôsobíte na teleso silou. Ak ho necháte ležať na mieste, stále pôsobia naň sily, ale vzájomne sa rušia. Sily môžu predmety zrýchliť, alebo spomaliť, zastaviť, zmeniť ich smer, veľkosť alebo tvar.

Druhy síl

Sily pôsobia na telesá mnohými rozličnými spôsobmi. Sú sily viditeľné, ako je napríklad noha, ktorá nakopne futbalovú loptu, ale aj neviditeľné, ako magnetizmus  a gravitácia. Ak na teleso pôsobí jediná sila, uvedie ju do pohybu, spomalí ju alebo urýchli. Dve sily pôsobiace na teleso z opačných smerov môžu zmeniť jeho tvar alebo veľkosť. Sily potrebné na to, aby sa dve alebo viacej telies dotýkali, nazývame kontaktnými silami. Keď niečo zdvíhame rukami, používame kontaktnú silu. Niektoré sily na svoje pôsobenie nepotrebujú dotyk telies. Sily, ktoré pôsobia na diaľku, sú elektrina, magnetizmus a gravitácia.

Meranie síl

Veľkosť sily meriame v newtonoch (N), pomenovaných po anglickom vedcovi Isaacovi Newtonovi. Sila jedného newtonu zrýchli kilogram hmoty o meter za sekundu na druhú (1m/s2). Je to zhruba sila potrebná na zdvihnutie prázdneho pohára.

Pružinová váha meria koľkými newtonmi sila pôsobí. Pružinu, ktorá je na jednom konci pevne uchytená, sila naťahuje. Hookov zákon hovorí, že natiahnutie materiálu je úmerné pôsobiacej sile. Čím viacej sa pružina natiahne, tým viacej newtonov má pôsobiaca sila.