Sila hlasu vyjadruje vzťah hovoriaceho k obsahu reči, k situácii a k adresátovi – počúvajúcemu.

 

Sila hlasuhovoriaceho závisí od:

  • prostredia, v ktorom sa nachádza,

  • vzdialenosti medzi hovoriacim a adresátom.

Hovoriaci hlas zosilňuje, ak chce adresáta o niečom presvedčiť, alebo ak vyjadruje v prúde reči svoje emócie – podráždenie, rozčúlenie, radosť a pod. Použitá literatúra:
Krajčovičová, J. a kol.: Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2009, s. 27-28.
Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992. 144 s.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. OTTOVO NAKLADATEĽSTVO, Bratislava, 2005. 672 s.