Sila hlasu vyjadruje vzťah hovoriaceho k obsahu reči, k situácii a k adresátovi – počúvajúcemu.

 

Sila hlasuhovoriaceho závisí od:

  • prostredia, v ktorom sa nachádza,

  • vzdialenosti medzi hovoriacim a adresátom.