Nenávisť, zákernosť, závistlivosť, šikanovanie, vandalizmus sú medzi deťmi čoraz bežnejším javom. Dnešné deti nevedia rozlíšiť zlo od dobra, východiskový problém je, že si nebezpečnosť a brutálnosť svojich činov častokrát neuvedomujú. 

 

Slovo „šikanovanie“ pochádza z francúzskeho slova “chicane“, čo znamená zlomyseľné obťažovanie, týranie, sužovanie, prenasledovanie,... 

 

 

Zdroj:http://www.whitingcsd.org/vnews/display.v/ART/48acad7136ff5

 

 

Za šikanovanie považujeme, ak silnejší žiak pre svoje vlastné uspokojenie a potešenie opakovane úmyselne ubližuje iným. Môžeme povedať, že ide o zneužívanie fyzickej a psychologickej sily. Aké má prejavy? Spočiatku sú to iba zábavky, zosmiešňovanie, ohováranie, pohľady a následne nastúpi fyzické násilie. Môže ísť aj o dlhodobé fyzické či psychické týranie. Trieda sa delí na skupinky a prejavuje sa šikana. 
K šikanovaniu medzi žiakmi dochádza v ústraní (šatni, WC,...), kde nechodí pedagóg poverený dozorom, kde je prítomná len obeť a agresor, alebo skupinka agresorov. Veľmi často sa však týranie spolužiaka odohráva v triede medzi ostatnými spolužiakmi. Títo sa nepostavia na ochranu obete buď z ľahostajnosti, zo strachu alebo preto, že obeťou je nesympatický outsider. Časť triedy sa na šikanovaní veľmi dobre zabáva

 

Šikanovanie je to, keď jedno alebo viac detí úmyselne a opakovane ubližuje druhým. Znamená to, že niekto tebe, alebo niekomu, kto sa nemôže brániť, robí niečo nepríjemné, niečo, čo si neželá, čo mu ubližuje, alebo ho zraňuje.

 

 

Šikanovanie je aj to

 

 • keď Ťa spolužiaci opakovane urážlivo prezývajú, posmievajú sa Ti

 • keď sa Ti vysmievajú za to, ako sa obliekaš, z akej rodiny pochádzaš, za to, že sa dobre učíš, že poslúchaš učiteľov a pod.

 • keď Ťa spolužiak núti urobiť nejakú vec a vyhráža sa Ti, že ak to neurobíš, počarbe Ti zošit, vysype Ti veci z tašky a pod.

 • keď Ťa nútia odísť z vyučovania, alebo Ti nedovolia ísť zo školy domov

 • keď Ti spolužiak berie desiatu, peniaze alebo osobné veci

 • keď Ti spolužiaci robia veci, ktoré sú Ti nepríjemné (napr. nadávajú Ti, strkajú do Teba, schovávajú Ti veci, bijú Ťa)

 • keď Ťa spolužiaci ignorujú a nevšímajú si Ťa


 

Keď sa voči Tebe niekto správa tak, ako je to vyššie uvedené, potom pravdepodobne si obeťou šikanovania!

 

Často deti hovoria, že takéto správanie je v poriadku, že sa to môže, že to tak má byť.

 

To nie je pravda!

 

Nikomu, ani Tebe, nesmie nikto ubližovať, trápiť Ťa a zraňovať!

 

Prečo si šikanovaný?

 

Chyba v žiadnom prípade nie je v Tebe, ale v zlých vzťahoch medzi žiakmi vašej triedy alebo školy. Problém je v tom, že niektorí Tvoji rovesníci sú agresívnejší a nedokážu kontrolovať svoje správanie. Ani kontrola zo strany dospelých nie je dostatočná. Nie je to teda preto, že Ty si zlý, nešikovný, alebo si to zaslúžiš. Nehanbi sa za to, že si obeťou šikanovania. Nenechávaj si to pre seba, ale požiadaj o pomoc ľudí, ktorým dôveruješ. Povedz to mame, obľúbenej učiteľke, kamarátovi, psychológovi, obráť sa na linku dôvery, alebo najbližšiu pedagogicko – psychologickú poradňu.

 

 

Ako sa môžeš brániť, čo môžeš urobiť ????

 

 • Keď do Teba niekto zapára, nedaj sa vyprovokovať ani vystrašiť, aj keď sú viacerí.

 • Môžeš im povedať, aby vypadli, kričať „NIE“ alebo utekať preč. Ale musíš to urobiť nahnevane a hneď odísť.

 • Keď máš ísť okolo tých, ktorí Ťa bijú, berú Ti veci, nechodievaj sám. Počkaj na nejakú skupinku a pridaj sa k nim, aj keď ich vôbec nepoznáš.

 • Vyhýbaj sa miestam, kde by Ťa mohol niekto zbiť, zobrať Ti niečo alebo Ťa inak trápiť.

 • Keď nemáš kamarátov, skús si ich nájsť. Možno má niekto v Tvojom okolí rovnaké problémy ako Ty. Skús sa s ním spojiť.

 • Zaznamenávaj si všetko, čo Ti robia, kedy, kde a kto Ti čo urobil a povedal.

 • Povedz o svojich problémoch rodičom a požiadaj ich o radu. Ty ich pomoc a podporu potrebuješ a oni sa určite budú snažiť pomôcť TI.

 • Keď sa to týka školy, skús nájsť dôveryhodnú pani učiteľku, výchovnú poradkyňu alebo aspoň spolužiaka, ktorému sa zdôveríš.

 • Keď si myslíš, že sa nemôžeš zdôveriť nikomu, zavolaj na linku dôvery, alebo do Pedagogicko – psychologickej poradne. Kontakty nájdeš v ďalších častiach na našej stránke.

 

 

Pamätaj si!

 

 • Ak si obeťou šikanovania, musíš to čím skôr oznámiť dôveryhodným dospelým a chrániť sa!

 • Ak je šikanovaný niektorý Tvoj spolužiak, nie je správne schvaľovať agresívne správanie spolužiakov.

 • Nie je správne ani odsudzovať niekoho, kto je iný, možno menej sympatický, slabší, má iné názory a záujmy, má nejaký fyzický, či iný hendikep.

 • Nie je správne mlčať, keď cítiš nespravodlivosť, nečestnosť, ponižovanie druhých.

 • Nie je správne nechať sa ovplyvniť alebo presvedčiť agresormi, aby si mlčal.

 • Nie je správne nečinne sa prizerať, alebo byť ľahostajný, keď sa staneš svedkom šikanovania. Hovorí sa o „žalovaní“ ako keby to bolo niečo nemiestne a nedôstojné. Keď niekto ohlási šikanovanie, vôbec to neznamená, že je slaboch. Naopak, dokazuje to, že sa nebojí a že má dosť sebavedomia , aby sa šikanovať nenechal.

 • Ak vieš, že je v Tvojom okolí niekto šikanovaný, povedz to rodičom, triednej učiteľke, koordinátorovi prevencie, alebo niekomu dospelému, komu dôveruješ.


 

Čo robiť, keď si svedkom toho, že Tvojho kamaráta šikanujú starší chlapci v škole ?

 

Zdroj:http://zena-in.cz/clanek/skolni-krivdy-sikana/kategorie/deti

 

 

 • zájdi za učiteľom, ktorému dôveruješ, a povedz mu, čo si videl

 • porozprávaj sa s kamarátom, ktorý je obeťou šikanovania, podpor jeho sebavedomie

 • ponúkni mu pomoc, napríklad že spolu s ním zájdeš za učiteľom a  potvrdíš, že ho naozaj šikanujú

 • rátaj však s tým, že sa bude báť a nebude chcieť o ničom hovoriť, napriek tomu to za pokus stojí

 • pokús sa šikovne a nenápadne zistiť, ako dlho šikanovanie trvá a kto všetko je na škole obeťou

 • pokiaľ je takých detí viac, je nádej, že sa rodičia spoja a spoločne niečo dosiahnu

 • nájdi dospelého spojenca – učiteľa, rodičov Tvojich, či kamarátových, staršieho súrodenca

 • v každej škole je výchovný poradca a koordinátor prevencie, ten by taktiež mohol pomôcť

 • keď poznáš kamarátových rodičov, pokús sa ich taktne informovať

 • keď budeš jednať, nezabúdaj, že ide o to pomôcť kamarátovi a nie sa pomstiť násilníkom
Použitá literatúra:
M. Zelina, M. Zelinová, A. Janovská, J. Varmuža: Ako zmeniť sám seba, OG-Vydavateľstvo Poľana,s.r.o. Bratislava 2007
Verbovská J.: Šikanovanie v škole, 2000, Prešov
Kolář M.: Skrytý svět šikanování ve školách, 1997, Praha
http://www.prevenciasikanovania.sk/?mod=deti-a-mladez--pamataj-si

Zdroje obrazkov:
http://www.whitingcsd.org/vnews/display.v/ART/48acad7136ff5
http://zena-in.cz/clanek/skolni-krivdy-sikana/kategorie/deti