Vypracovala: Mgr. Kristínová

 

 

Čo je sídlo?

 

Sídlo je zoskupenie usadlostí alebo sídelných jednotiek na určitom území. Môže to byť mesto i dedina.

 

Čo je usadlosť?

 

Usadlosť alebo inak povedané sídelná jednotka je obytný dom, ku ktorému patria hospodárske budovy a hospodárske priestory, napríklad dvor, záhrada, humno a pod.

 

Usadlosti poskytujú ľuďom bývanie alebo aj prácu.

 

Vznik sídel

 

Vznik sídel v mladšej dobe kamennej

 

Prvé sídla vznikali už v mladšej dobe kamennej, kedy ľudia obývajúci jaskyne, začali stavať prvé obydlia. Pri stavbách príbytkov využívali okolitý prírodný materiál, napríklad drevo, listy, kamene, tŕstie, hlinu a podobne. Boli to len jednoduché osady obývané ľuďmi jedného kmeňa. V prípade potreby sa presťahovali na vhodnejšie miesto.

 

Postupne sa ľudia zdokonaľovali a stavali čoraz dokonalejšie príbytky, z rôznych stavebných materiálov, napríklad cementu, tehiel, panelov a aj železných konštrukcií.

 

Vznik sídel v období vzniku poľnohospodárstva

 

V období vzniku poľnohospodárstva si ľudia zakladali trvalejšie sídla. Prestali sa živiť lovom a začali sa živiť obrábaním pôdy.

 

Malé poľnohospodárske sídla sa postupne rozrastali na mestečká a mestá.

 

Najstaršie mestá

 

Medzi najstaršie mestá, ktoré vznikli približne pred 6 000 rokmi, patrí:

  • Jericho v Palestíne,

  • Babylon – mesto v starovekej Mezopotámii,

  • Eridu – mesto v starovekej Mezopotámii,

  • Ur v Iraku.

 

Medzi mestá, ktoré vznikli približne pred viac ako 5 000 rokmi, patrí:

  • Gaziantep – Turecko,

  • Menofer – Egypt,

  • Véset – Egypt.

 

Vznik miest v období stredoveku