http://www.med.umich.edu/yourchild/topics/disabsex.htm

Milovať niečo znamená uvedomiť si, že to môžeme stratiť.

G. K. Chesterton

 

 

Sexualita

Deti odmalička vnímajú postoje svojich rodičov či prarodičov, správanie sa jedného k druhému. Prirodzene vnímajú, že jeho najbližší nie sú rovnakí a že jeho sociálny svet je vlastne „materský“ a „otcovský“. Majú rôzne hlasy, rôznu silu, rôznu autoritu. Deti vnímajú ako sa dospelí na seba usmievajú, ako si prejavujú priazeň a nežnosť, ako si dávajú najavo hnev a ako sa uzmierujú. Dokonca od predškolského veku si začínajú všímať, čo hovoria rodičia o ľuďoch, ktorí nepatria do rodiny, aké slovné výrazy používajú pre jednotlivé časti tela, na čom sa dokážu zasmiať, čo kritizujú a čo ich pohoršuje. Deti dokonca postrehnú, ako ich rodičia dávajú najavo „sexuálnu identitu“, či je sexuálna príťažlivosť vzájomná, jednostranná alebo všetko medzi nimi vyhaslo, prípadne sa zmenilo na odpor a nepriateľstvo.

 

Kedy je ten správny čas?

V súčasnosti už nie je žiadnou novinkou skutočnosť, že sexuálna výchova začína pri narodení dieťaťa. I veľmi malé deti potrebujú veľmi dôkladnú a účelovú sexuálnu výchovu. Ak rodičia pristupujú k tejto oblasti vzdelávania zodpovedne, pripravujú tak svojich potomkov na nutné rozhodnutia, ktoré ich v budúcnosti čakajú.

Deti sú od prírody zvedavé stvorenia a sexualita je oblasť plná otázok. Trojročné dieťa kladie zväčša jednoduché otázky týkajúce sa pohlavia, predškolák je zas zvedavý na to, ako sa dostalo do mamičkinho bruška bábätko. Iné otázky môžeme čakať od dieťaťa v puberte. Nikto zatiaľ neurčil presnú hranicu veku, v ktorom by sa malo začať s deťmi o sexualite hovoriť. Niektorí psychológovia tvrdia, že je najlepšie počkať, keď sa začne dieťa pýtať samo a ono sa skôr či neskôr začne pýtať. V tomto prípade dieťa kladie otázku a znamená to, že je pripravené prijať odpoveď.

 

Základné vymedzenie

Témy spojené so sexualitou sú v súčasnosti veľmi frekventované, a to nielen v „dospelom“ svete, ale aj medzi deťmi. Čo vlastne sexualita znamená?

Užšie pohľady na sexualitu napr. hovoria: sexualita je to, čo sa deje v posteli, v noci a týka sa niektorých častí ľudského tela. Sexualita je to, čo sa týka žien a reprodukcie. Sexualita sa predovšetkým týka sexuálneho styku (orgazmu), reprodukcie a hygieny. Sexualita je to, čo ovplyvňujú hormóny. Sexualita sa týka dospelých, deti sú v tomto smere nevinné.

Širšie pohľady na sexualitu hovoria, že sexualita neplní len reprodukčnú funkciu a nie je to len pohlavný styk medzi mužom a ženou. Sexualita je jednak súčasťou intímneho vzťahu zahŕňajúceho celú škálu prejavov príťažlivosti, a to aj mimo sexuálneho aktu. Navyše sa stretávame so sexuálnymi pocitmi, predstavami jednotlivcov vrátane detí, ktoré spoluvytvárajú ich sebaobraz, resp. identitu. Štúdie zamerané na ľudskú sexualitu ukázali, že sexualita sa prejavuje počas celého života človeka od detstva po starobu, je veľmi variabilná a vstupuje do interakcie s mnohými biologickými, psychologickými a sociálnymi faktormi.

 

Sexualita detí

Deti sú sexuálne bytosti, skúšajú a aj zažívajú praktiky vedúce niekedy až k orgazmu. Niektoré deti sa učia a používajú slová opisujúce sexualitu v relatívne ranom veku. Sexuálne prejavy a jazyk, ktorý používajú deti na opisovanie sexuality, obklopuje silné napätie a tabuizovanie zo strany dospelých.

 

Sexuálny styk

Sexuálny styk sa považuje za intímny spôsob kontaktu medzi dvoma ľuďmi. Jeho biologická funkcia spočíva v rozmnožovaní. Okrem tejto funkcie plní pohlavný styk aj relaxačnú a milostnú funkciu. Mal by byť prejavom vzájomnej dôvery a lásky medzi partnermi. Mal by umožňovať hlboké vnímanie vzájomnej lásky a túžby. Pohlavný styk v pravom čase a s pravou osobou môže byť neuveriteľne krásny.

 

Prvý sexuálny styk

Pomyslenie na prvý sexuálny styk môže dievčatá a chlapcov vzrušovať, ale aj vyvolávať rozličné obavy. Pred prvým milovaním treba vyriešiť niekoľko závažných otázok: očakávania, riziká, vhodnú antikoncepciu a ochranu pred infekciami, sexuálne prenosnými ochoreniami a nákazou vírusom HIV. Raz k prvému sexuálnemu styku dôjde.

Pocity z neho sa môžu zlepšiť, ak budú partneri spolu citlivo a otvorene komunikovať o tom, čo cítia, prežívajú, čo sa im páči/nepáči a čo pri sexuálnom styku potrebujú.

Byť pripravený na sexuálny život znamená naučiť sa rešpektovať samého seba a aj ostatných. Nebáť sa požiadať o pomoc, ak je to potrebné, a dať si vysvetliť veci, ktorým nerozumieme!

 

Čo by ste mali vedieť?

„Poznám svoje telo, viem všetko správne pomenovať“

„Viem v čom sa líši chlapec a dievča, muž a žena“

„Máme sa radi“

„Viem, čo je súkromie“

„Základné hygienické návyky aj v  starostlivosti o pohlavné orgány“

„Viem ako som sa narodil“

 Použitá literatúra:
http://najmama.aktuality.sk/clanok/223615/kedy-zacat-sndetmi-sexualnu-vychovu/
http://www.rodicovstvo.sk/sexedu/kap3.4.pdf

Zdroje obrazkov:
http://www.med.umich.edu/yourchild/topics/disabsex.htm