Vypracovala: Mgr. Kristínová

 


Medzi štáty severnej Európy patria štáty, ktoré sa rozprestierajú na Škandinávskom polostrove:

 • Nórsko,

 • Švédsko,

 • Fínsko,

 • Dánsko.

 

Do tejto oblasti zaraďujeme aj:

 • Island,

 • Lotyšsko,

 • Estónsko,

 • Litva.

 

Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Northern-Europe-map-extended.png

Severná Európa


Základná charakteristika severnej Európy:

  • štruktúra obyvateľstva je podobná ako v rozvinutých štátoch,

  • obyvateľstvo je takmer národnostne jednotné,

  • obyvatelia sú nábožensky jednotní, prevláda protestantské náboženstvo,

  • rozmiestnenie obyvateľstva je nerovnomerné,

  • prevláda horský terén a chladné podnebie,

  • osídlené je najmä pobrežie a juh Škandinávie,

  • najvýznamnejší je rybolov, poľnohospodárstvo, lestníctvo,

  • životná úroveň obyvateľov je vysoká,

  • hospodárstvo je veľmi efektívne,

  • zdravotná starostlivosť je na vysokej úrovni.

 

Nórsko

 • hospodárstvo založené na prírodných zdrojoch,

 • ťažba ropy z dna Severného mora,

 • ťažba farebných kovov,

 • výstavba hydroelektrární na vodnatých riekach,

 • výroba papiera,

 • lov a  spracovanie rýb,

 • malá rozloha ornej pôdy,

 • slabá rastlinná výroba,

 • dôležitá je lodná doprava,

 • má druhú najväčšiu námornú flotilu v Európe,

 • hlavné prístavy – Oslo, Bergen, Narvik,

 • nórske fjordy sú vyhľadávané turistami, najkrajší z nich je Geirangerfjord,

 • hlavné mesto je Oslo.

 

Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7f/207_Geirangerfjord.jpg/800px-207_Geirangerfjord.jpg

Geirangerfjord - lokalita Svetového dedičstva UNESCO