Základné údaje o severnej Ázii:

 • je najväčšou časťou celej Ázie,

 • celú oblasť pokrýva časť jediného štátu – Ruska, (zvyšná časť Ruska leží v Európe),

 • zo severu ju obmýva Severný ľadový oceán,

 • z východu ju obmýva Tichý oceán,

 • od Ameriky ju oddeľuje úzky Beringov prieliv,

 • polostrov Kamčatka je oddelený od pevniny Ochotským morom,

 • nachádza sa tu najväčší ostrov severnej Ázie - Sachalin,

 • južná hranica je dlhá viac ako 11 000 kilometrov,

 • západnú hranicu tvorí pohorie Ural,

 • Ural predeľuje európsku časť Ruska od ázijskej časti.


http://en.wikipedia.org/wiki/North_Asia

Severná ÁziaPríroda severnej Ázie

 • krajina je rozmanitá,

 • ležia tu rozľahlé pohoria,

 • medzi najznámejšie pohorie patrí Altaj,

 • pretekajú tu veľké rieky, napríklad Ob, Irtyš, Jenisej, Lena,

 • väčšina riek sa vlieva do Severného ľadového oceána,

 • rieka Amur sa vlieva do Tichého oceána,

 • v okolí veľkých riek na nachádzajú rozsiahle nížiny pokryté močiarmi,

 • leží tu najhlbšie jazero Bajkal – najväčšia zásobáreň pitnej vody,

 • sú tu krátke a teplé letá, dlhé a chladné zimy,

 • väčšia časť krajiny má dlhodobo zamrznutú pôdu,

 • oblasť je pokrytá najmä ihličnatými lesmi – tajgou,

 • v tajge žije veľa zveri – medvede, vlky, jelene atď.,

 • na severe sa nachádza pásmo tundry, kde je pusto a veľmi chladno.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Altaj_(poho%C5%99%C3%AD)

Pohorie AltajObyvateľstvo

 • krajina je riedko osídlená,

 • žije tu len 7-krát viac obyvateľov ako na Slovensku,

 • tri štvrtiny obyvateľov žije v mestách na juhu oblasti,

 • najväčším mestom je Novosibirsk,

 • najvýznamnejším prístavom je Vladivostok,

 • prevažnú väčšinu obyvateľov tvoria Rusi.

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nowosibirsk

Novosibirsk


 

Hospodárstvo severnej Ázie

 • na území je mnoho nerastných surovín,

 • územie je bohaté na ropu, zemný plyn, železnú rudu, uhlie, diamanty a zlato,

 • ťaží sa tu drevo,

 • významný je rybolov,

 • leží tu Transsibírska magistrála – najdlhšia železničná trať na svete,

 • dobre je rozvinutá letecká doprava,

 • má veľa prírodných krás, ale turistika nie je dobre rozvinutá.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Siberian_Railway

Transsibírska MagistrálaZopakujte si:
1. Ktorý štát leží na území severnej Ázie?
2. Ktoré pohorie tvorí západnú hranicu severnej Ázie?
3. Ktoré veľké rieky pretekajú územím severnej Ázie?
4. Čo je tajga, a v ktorej časti severnej Ázie leží?
5. Ktoré nerastné suroviny sa nachádzajú na území severnej Ázie?

Použitá literatúra:
Tolmáči, L. a kol.: Geografia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, 2010. s. 96 – 97.

Zdroje obrazkov:
http://en.wikipedia.org/wiki/North_Asia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Altaj_(poho%C5%99%C3%AD)
http://de.wikipedia.org/wiki/Nowosibirsk
http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Siberian_Railway